SUDS- és una associació que basa el seu treball en el compromís amb organitzacions i col·lectius que resisteixen front la vulneració dels seus drets.

Treballem conjuntament amb xarxes, organitzacions, col·lectius i grups de base per avançar cap a la Justícia Global, amb una atenció especial en la defensa d’una vida lliure de violències patriarcals, racistes i colonialistes.

Defensem la dignitat, la sobirania, els drets col·lectius i els bens comuns.

 

ACTUALITAT

Una mà aturant violències verbals i físiques, visibles o més subtils. És el missatge que llança la il·lustració que es pot veure al cartell “Espai lliure de violències.

Aquest cartell té un doble objectiu: d’una banda, visibilitzar que a la nostra organització SUDS, com a entitat membre de Lafede.cat, tenim una política interna de tolerància zero vers les violències sexuals, que es tradueix en un protocol propi que estem elaborant en la actualitat. D’altra banda, també vol informar que existeix un canal de comunicacions, queixes i denúncies, que va dirigit a tota persona que viu una situació de violència o n’és testimoni.

Lafede.cat fa anys que va fer una aposta estratègica per incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura en el dia a dia de l’organització i de les organitzacions federades. El juny de 2019, l’Assemblea de Lafede.cat va aprovar el “Protocol per l’Abordatge de les violències sexuals a les organitzacions”, una eina clau per impulsar canvis a les organitzacions i per construir societats lliures de violència.

A SUDS ratifiquem aquest Protocol i estem culminant el nostres procés per dotar-nos d’un protocol propi en l’abordatge de les violències a dins de la nostra entitat.  

SUDS ÉS ENTITAT FUNDADORA DE:

SUDS ÉS ENTITAT MEMBRE DE: