Alternatives econòmiques 

Reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, econòmiques i culturals des dels principis de l’economia feminista com a pensament crític, que qüestiona el sistema socioeconòmic i el concepte de desenvolupament basat únicament en el creixement econòmic i la mirada occidental.

Projectes

Treball en xarxa

Publicacions