Actoras de cambio, Guatemala

L’any 2003 va néixer Actoras de Cambio amb la finalitat d’impulsar un procés integral adreçat a evidenciar la violència sexual al llarg dels 36 anys de conflicte armat a Guatemala (1960-1996), i iniciar processos d’acompanyament a les dones sobrevivents a aquesta violència.
L’any 2005, després de més de 25 anys de silenci, dones supervivents de violació i de violència sexual, trenquen el silenci i comencen un procés de sanació per a la recuperació de les seves vides.

Les estratègies d’Actoras de Cambio es defineixen en:

• Memòria històrica des de la perspectiva de les dones.
• Formació i sanació.
• Justícia des de la perspectiva de les dones i participació i creació de xarxes comunitàries de dones.

S’adrecen a:
• Recuperar les seves vides integralment.
• Trencar el silenci entorn de la violació sexual, transformar els seus efectes i eradicar-la.
• Com una forma de justícia i dignificació per a les sobrevivents, per totes les dones i la humanitat.
• sanar personal, col·lectiva i socialment.
• construir vides, cossos i territoris lliures de violència sexual.