Mains Solidaires

Mains Solidaires és una associació feminista, local, autònoma, fundada a Larache l’any 2000. La seva missió és promoure els drets de les dones a la província de Larache, així com a escala nacional i internacional, segons els principis de la democràcia i de la igualtat entre els sexes.

Els seus objectius són:

  • Defensar els drets de les dones i millorar la seva situació en tots els àmbits, basant-se en els principis de la igualtat entre les dones i els homes.
  • Lluitar contra tota mena de pensament discriminatori vers les dones, i propagar un pensament

emancipador igualitari.

  • Militar per canviar les legislacions discriminatòries envers les dones referint-se al principi d’igualtat

enunciat per les convencions internacionals.

  • Promoure la cultura associativa fundada sobre els valors de la igualtat i la ciutadania.
  • Reforçar la societat civil local.
  • Lluitar contra l’obscurantisme i promoure una cultura de tolerància, de respecte i de pau.
  • Creació d’un moviment social per a la igualtat i la ciutadania. Per aquest tema, el treball es centra en

dos eixos principals: el socioeducatiu, i el relatiu a la defensa dels drets i l’enfortiment de les capacitats de les dones.

http://mains-solidaires.org/contact.php