Federación de Mujeres Cubanas

Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Organització de masses que desenvolupa polítiques i programes encaminats a aconseguir el ple exercici de la igualtat de la dona en tots els àmbits i nivells de la societat. Entre els objectius d’aquesta organització destaquen:

  • aportar eines per a la formació i el benestar de les noves generacions.
  • Organització i mobilització de les dones entorn dels objectius exposats.
  • Estudi i promoció de la legislació sobre dona i família.
  • Divulgació jurídica dels drets de les dones i les vies que disposen per demandar-los.
  • Cases d’Orientació de la Dona i la Família, entitat municipal de la FMC que lliura assessoria i informació a través de professionals i afiliades a l’organització.
  • Coordinació, amb ministeris i altres organismes, de programes específics per a dones (educació, salut, capacitació, etc).
  • Coordinació d’accions amb organismes no governamentals, nacionals i estrangers que treballen amb la dona.
  • Recerca sobre els principals problemes que enfronta la dona, els seus interessos i opinions.
  • Publicació de la Revista Mujeres, destinada a promoure una imatge no sexista de la dona.
  • Centre d’Informació i Documentació sobre la dona.

http://www.ecured.cu/index.php/Federaci%C3%B3n_de_Mujeres_Cubanas