Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)

La Federació Democràtica Internacional de Dones (FDIM), fundada a Paris, França, l’1 de desembre de 1945, és una organització internacional de dones, no governamental, que integra organitzacions de dones, feministes i no feministes, del món sencer sense distinció de nacionalitats, de pertinença religiosa, ètnia, i opció sexual que lluiten per l’emancipació de la dona i els pobles, per una societat sense explotació ni opressió i per la pau al món.

Per aconseguir els esmentats objectius la FDIM :

  1. a) Promou la comprensió mútua, la solidaritat i la cooperació entre les dones i les seves organitzacions en els nivells nacional, regional i internacional.

    b) Estimula els intercanvis d’experiències i informacions, amb i entre els seus membres, i coordina les seves activitats en els diferents nivells.

  2. d) Coopera amb les instàncies no governamentals internacionals i regionals que treballen pels mateixos objectius.
  3. i) Crida l’atenció de l’opinió pública i denuncia els problemes vinculats a la desigualtat, la discriminació, la violació o falta de protecció dels drets de les dones, treballant per sensibilitzar els òrgans de decisió per a aquest tema central de la humanitat.

    f) Es relaciona amb les diferents organitzacions nacionals, regionals i internacionals que treballin per la promoció dels interessos de la dona i reconeix la seva labor.

La regió Amèrica i Carib compta amb 62 Organitzacions afiliades.

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=9490&entidad=Agentes&html=1