Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)

Organització no governamental que treballa per la defensa dels drets humans i el medi ambient, emfatitzant la sostenibilitat ecològica, el dret a l’aigua, l’economia solidària, l’equitat de gènere i el diàleg intergeneracional, com a part de la construcció del bon viure.

Desenvolupa les següents aportacions a la regió de Cajamarca (Perú).

Gestió Ambiental
• Suport a governs regionals i municipals en les quatre temàtiques prioritzades: ordenament territorial, gestió ambiental, canvi climàtic i biodiversitat, recolzament en l’elaboració, implementació i avaluació d’instruments de gestió. Enfortiment de la participació de la població en la gestió ambiental regional, mitjançant el treball amb les Comissions Ambientals.

Àrea Legal
• Defensa i assessoria legal de persones, organitzacions i comunitats que veuen afectats els seus drets i mitjans de vida pels impactes de la indústria extractiva, així com aquelles persones que són criminalitzades per reclamar els seus drets.
• Promouen la modificació de marcs normatius desiguals i que criminalitzen la mobilització social, així com l’apoderament d’organitzacions i individus en la defensa i exercici dels seus drets fonamentals que es veuen afectats per les activitats de les indústries extractives.

Enfortiment de capacitats
• Empoderament d’organitzacions i individus, promovent el diàleg intercultural i el rescat de coneixements, valorant i comprenent els sabers comunitaris sobre el medi ambient, amb enfocament de gènere.

Observatori de Conflictes
Sistematització, anàlisi i visibilització de conflictes socioambientals a la Regió de Cajamarca, així com les seves causes i les polítiques o pràctiques que els generen.

http://grufides.org/