ACTAF – Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales-

ACTAF és l’Associació Cubana de Tècnics Agrícoles i Forestals. Una organització no governamental, creada l’any 1987. Compta amb 26.071 persones associades, el 42 % de les quals són dones. L’ACTAF té com a paradigma aconseguir el desenvolupament d’una agricultura sostenible sobre bases agroecològiques. Per a això no solament treballa en tot un ampli procés de capacitació de la seva base associativa i de la societat cubana en el seu conjunt sinó també en el desenvolupament d’un procés de divulgació, promoció i reconeixement a totes les experiències exitoses que, de forma individual o col·lectiva, aconsegueixen efectivament donar compliment i materialització al model d’agricultura que com a organització propugna i defensa.

 

http://www.actaf.co.cu/inicio.html

Cuba