Observatori de la Cobertura dels Conflictes

L’Observatori sobre la Cobertura de Conflictes va nàixer l’any 2001 d’una iniciativa d’estudiants i professors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’objectiu del grup en constituir-se fou fer un seguiment de com es construïa mediàticament el moviment antiglobalització en el context de la Campanya contra el Banc Mundial. Barcelona 2001, a través del seguiment de la premsa en paper i digital, la ràdio i la televisió. Les anàlisis se centraren en com apareixien reflectits en els diferents mitjans de comunicació els agents implicats en els esdeveniments i en la forma en què es narraven els fets, però tal com anaven succeint. Així mateix, es volia posar de manifest quins mitjans no cobrien el contingut de la Campanya i esbrinar-ne les raons. Les conclusions de les anàlisis es feren arribar puntualment als mitjans de comunicació el mateix dia que eixien publicats durant els dies 22, 23, 24 i 25 de juny, amb la intenció de donar l’oportunitat als periodistes de contrastar el seu treball amb la mirada del lector-investigador crític. El resultat de tot això és la creació formal el setembre de 2001 d’un grup d’investigadors, alguns d’ells encara estudiants i altres ja professors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, que aposten pel treball constructiu en la crítica periodística, amb la voluntat de transformació del periodisme en una eina més reflexiva.

 

http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/

Barcelona, Catalunya