ORMUSA Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Organització feminista nascuda l’any 1985 amb el propòsit de promoure la igualtat, l’equitat de gènere i l’apoderament econòmic, social i polític de les dones. Les seves estratègies són les Accions d’incidència política, facilitant l’accés a la justícia i el desenvolupament local i nacional, des d’un enfocament de drets humans.

Els seus objectius:

  • Contribuir al desenvolupament local sostenible, des de l’enfocament de gènere i drets humans, que faciliti la construcció de condicions d’apoderament i equitat entre dones i homes.
  • Ajudar al respecte i exercici dels drets sexuals i reproductius de les dones, inclòs el dret a viure

una vida lliure de violència.

  • Potenciar a les dones en el respecte i exercici ciutadà dels seus drets humans, laborals, i l’accés a

la justícia.

  • Incrementar les seves capacitats i desenvolupament institucional.

 

http://ormusa.org/