Union of Palestinian Women Committees – UPWC

UPWC es va constituir l’any 1980 com una iniciativa per apoderar les dones palestines a tots els nivells i contribuir així a la lluita nacional palestina contra l’ocupació militar il·legal israeliana del territori palestí. UPWC és una organització progressista de dones de base, part activa del moviment de dones palestines, en particular, i del moviment per la lluita nacional, en general.

UPWC treballa per contribuir a l’avenç de l’autonomia de la dona palestina i desenvolupar la seva situació en la societat palestina per aconseguir l’equitat real entre homes i dones, així com l’equitat entre totes les classes socials. D’altra banda, UPWC treballa per garantir l’afirmació positiva de les dones en totes les lleis actives al territori Palestí ocupat.

Tenint en compte la situació d’ocupació del territori palestí i les característiques específiques que això comporta (en l’àmbit polític, social i econòmic), UPWC defineix el desenvolupament com un procés holístic i evolutiu que té per objectiu les persones i les seves condiciones de vida a escala econòmica, social i cultural, que en el cas palestí, estan lligades a més a més a la lluita per assolir drets nacionals.

Els objectius estratègics generals de UPWC responen a:

  • Contribuir a la lluita nacional per l’establiment d’un Estat Palestí;
  • Contribuir a l’apoderament de les dones a tots els nivells (social, polític, econòmic i cultural);
  • Mobilitzar a les dones de base perquè participin en els processos de presa de decisions;
  • Activar la coordinació amb el moviment de dones Palestí per tal d’arribar a un moviment de dones unificat;
  • Fer lobby envers els poders de decisió i els legisladors/es per la promoció de lleis modernes que assegurin el desenvolupament de la comunitat palestina;
  • La defensa dels drets de les dones palestines refugiades i empresonades;

 

http://www.upwc.org.ps/