Women’s Affairs Technical Committee – WATC

WATC és avui, una coalició formada per set organitzacions de dones, tres centres de dones i activistes individuals. Amb el seu treball, WATC vol contribuir a l’eliminació totes les formes de discriminació contra les dones palestines, el desenvolupament del paper de les dones en la societat i, l’apoderament de les dones palestines per tal que assumeixin càrrecs de decisió. En aquesta tasca, WATC dóna especial importància als grups de dones palestines més marginats i menys privilegiats, especialment a les zones rurals i els camps de refugiats, així com als grups de joves, promocionant el lideratge de dones joves per tal de potenciar el seu paper en el procés de lluita nacional i canvi social.

La visió de WATC és contribuir a la construcció d’una societat diversa i democràtica que respecti els drets humans, en la qual totes les persones visquin amb dignitat i seguretat, lliures de tota forma de discriminació basada en la religió, el color i/o el sexe.

Des del seu establiment, WATC ha desenvolupat el seu treball sobre la base de programes relacionats amb la realitat política, social i econòmica al territori Palestí ocupat. Els programes més importants han estat els següents:

  • Lobby i incidència política: Promoure l’establiment de polítiques palestines equitatives per homes i dones i de no discriminació;
  • Apoderament: Reforçar les capacitats de les dones per reclamar els seus drets en l’àmbit familiar i comunitari;
  • Promoció de lideratges femenins juvenils a través de les formacions i tallers participatius.
  • Sensibilització als mitjans de comunicació i a les comunitats sobre els drets de les dones

http://www.watcpal.org/