Sembrem Feminismes

Sembrem Feminismes

Isabel Muntané va parlar de la multicausalitat de les violències masclistes i la necessitat de crear des dels mitjans un nou univers simbòlic que acabi amb les violències, i que transmeti altres realitats allunyades de les heteropatriarcals i sexistes. Va reivindicar la urgència d’anar més enllà i informar no només de la violència explícita, dels feminicidis. Així darrere  dels feminicidis hi ha múltiples violències com les violències simbòliques, les violències quotidianes o els micromasclismes. Les tenim tan naturalitzades que ni tan sols ens n’adonem. La ponent va parlar també del col·lectiu On son les dones, oferint dades demolidores com que el 80% dels articles d’opinió dels diaris de Catalunya estan signats per homes. Joana G.Grenzner membre de l’Obsrevatori ORIGEN va explicar l’aposta d’ORIGEN que d’una forma subtil utilitza una  estratègia de persuasió i de transformació per tots els professionals que no està familiaritzats amb tots aquests conceptes que parla el vídeo de #SembremFEminismes. Va parlar dels #Apunts que ORIGEN envia setmanalment,  que són constructius, pedagògics i estratègics i aborden totes les manifestacions de les violències masclistes. A grans trets Grenzner explica que els massmedia al cobrir feminicidis recorren a la revictimització com la il·lustració del domicidli de la dona assassinada. Ofereixen detalls escabrosos, pràctiques desaconsellades per tots els protocols i recomanacions fets per les expertes. Parlen de l’origen de l’agressor o de la dona assassinada. També va destacar pràctiques positives identificades en la cobertura com són parlar de les dones supervivents en comptes de prsentar-les com a víctimes.  O visibilitzar les violències que abans eren invisibilitzades. Com a proposta explicava que per un abordatge amb perspectiva feminista cal comptar amb testimonis que...