Defensa Cos – Territori

La defensa del territori és una forma de resistència de les poblacions indígenes i originàries per a preservar els recursos naturals i els bens comuns: terra, aigua, boscos, selves, etc.


Projectes

Treball en xarxa

Publicacions