Entitats amb les que compartim el projecte: Federació Democràtica Internacional de Dones FDIM – FDM

Durada: 12 mesos

Localització: La Havana, Cuba

 

El projecte pretén enfortir les capacitats de les dones emprenedores i de cooperatives no agropecuàries de l’Havana, per millorar la seva inserció econòmica i social i l’aprofitament del potencial productiu de les dones en el marc de les noves formes de gestió econòmica promogudes pel Govern Cubà. Per aquest motiu, es pretén desenvolupar un 1) mòdul de formació que abasti els principis de l’economia feminista i apoderament de dones, desenvolupament de plans de negocis i el marc regulatori per a l’activitat econòmica en el context actual, en dos nivells, un primer nivell per a formadores, i un altre destinat exclusivament a dones cooperativistes. 2) Acompanyament tècnic a dues iniciatives econòmiques al Barri de Cayo Hueso del municipi de Centre Havana per a la millora de la seva gestió i implementació de Plans de Negocis amb equitat de gènere. 3) Promoure l’intercanvi d’altres experiències nacionals (desenvolupades a l’Havana) i internacionals amb organitzacions afiliades a l’Oficina Regional de la Federació Democràtica Internacional de Dones (FDIM).