Comunicació i Art front les violències patriarcals

Presentem els continguts i les idees més rellevants del primer cicle Sabers del Sud organitzat per SUDS el juliol de 2018. En ell han participat dones del Brasil, Bolívia, Colòmbia i Guatemala que ens han parlat de comunicació i expressions artístiques i ens han explicat com les utilitzen per fer front a les violències patriarcals.
La idea d’organitzar un cicle sota el títol Sabers del Sud va sorgir després d’anys de treball en comú amb organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina, el Marroc i Palestina i de la necessitat d’explicar que la comprensió del món és molt més àmplia que l’occidental, que existeixen altres formes d’entendre la vida.
A través d’aquestes jornades, i de manera transversal en totes les activitats que organitzem, tractem de posar en valor i reivindicar els coneixements de grups socials i col·lectius que han estat històricament estigmatitzats i exclosos pel sistema capitalista, colonialista i patriarcal. En la línia de la Teoria de les Epistemologies del Sud, proposta per Boaventura de Sousa Santos1,  i partint de la “sociologia de les absències”, del mateix Sousa, hem volgut aprendre de les veus oblidades, trencar amb la concepció que els coneixements “vàlids” són els del món occidental, els de l’acadèmia, els que provenen del món “desenvolupat” i “civilitzat”. Hem volgut saber del coneixement situat de les persones que no escriuen la Història, però la construeixen diàriament.
Com a part activa que ens sentim de l’internacionalisme i el feminisme, entesos com a moviments globals de transformació, ens comprometem amb propostes de dones i pobles que mantenen i preserven els seus coneixements, cosmovisions i dignitat. Aquestes propostes formen part del seu bagatge polític i de resistència enfront de problemàtiques globals i comunes a tota la humanitat: defensa del territori i el medi ambient, eradicació de totes les discriminacions i desigualtats, en la qual s’inclou la temàtica que abordem en aquestes Jornades: lluita contra les violències patriarcals.
Partim de la idea que la comunicació i l’art poden retroalimentar discursos i expressions que perpetuen l’imaginari patriarcal contra les dones. No obstant això, com bé sabem les organitzacions feministes, són també eines essencials per desmuntar el relat patriarcal, proporcionar una nova interpretació de la realitat, crear noves narratives, i fer front a les violències. És des d’aquesta mirada amb la que hem concebut les Jornades.
El poder transformador de la comunicació s’eixampla si l’entenem en tota la seva amplitud. Com hem pogut comprovar en el cicle de Sabers del Sud, i esperem que aquesta publicació sigui també una mostra, la comunicació s’expressa a través de diferents formats: teatre, música, poesia, ràdio, art urbà, xarxes socials, etc. La comunicació trobarà en cadascuna d’aquestes estratègies, mecanismes efectius per enfrontar les violències i arribar a públics més diversos. Tan sols cal donar-li la intencionalitat política, transformadora i transgressora per utilitzar-la amb aquesta finalitat, igual que ho fan les dones i organitzacions que apareixen en aquest document. Finalment, voldríem assenyalar que les experiències que recollim en aquesta publicació són també respostes de moviments feministes llatinoamericans als escenaris de tensió als quals s’enfronten, posant en valor els seus coneixements. Algunes de les reflexions sorgides ens interpel·len i queden com a debats oberts, que esperem poder continuar abordant.