El projecte té com a objectiu definir i implementar mecanismes eficients de defensa per a aquelles dones i homes que viuen en les principals comunitats afectades pels impactes socials i ambientals que genera la presència de les empreses transnacionals mineres a la regió de Cajamarca. El projecte estableix dues estratègies paral·leles: 1)Treballar mecanismes de formació i incidència amb futurs operadors de justícia sobre els casos de vulneració de drets humans de la població afectada pels impactes de la indústria extractiva i la criminalització de la protesta per part de l’Estat Peruà.

2)Proporcionar assessoria legal a les afectades així com el reconeixement i l’exigibilitat dels seus drets. Treballar per la implementació d’un protocol d’atenció i defensa legal primària.