Feminismes diversos

Des dels feminismes diversos reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, econòmiques i culturals que posa al centre la sostenibilitat del planeta, la vida i els drets humans.


Projectes

Treball en xarxa

Publicacions