Memòria d’Activitats

Memòria d’Activitats

En la memoria-2015-16-definitiva trobareu part del contingut que ja teniu a disposició a la web: www.suds.cat, que us convidem a visitar. A més, trobareu informació sobre alguns projectes que hem considerat emblemàtics, i que volem destacar, així com també les organitzacions de Palestina, Guatemala, Cuba, el Marroc, Perú i Catalunya amb les quals treballem, i informació detallada de l’exercici pressupostari 2015.

En el llistat-de-projectes2015-2016 hem inclòs un quadre amb la informació bàsica de cada projecte en marxa al llarg d’aquest període: nom del projecte, organització associada, país, finançador i pressupost total.

Com veureu, totes les activitats descrites s’insereixen en les nostres línies d’acció:

–  Feminismes, drets de les dones i nous models de relacions entre

les persones

– Incidència política i denúncia social.

–  Drets col·lectius i béns comuns

– Comunicació per la transformació social

Voldríem que compartir amb vosaltres aquesta Memòria no sigui només un exercici de transparència i rendiment de comptes cap a les persones, organitzacions i institucions que d’una manera o una altra recolzeu a SUDS, sinó també un motiu per comunicar-nos amb vosaltres, per demanar-vos que ens feu arribar els vostres comentaris a través del correu info@suds.cat, per animar-vos a participar del dia a dia de SUDS  i a associar-vos, si encara no heu donat aquest pas.

En coherència amb el que expressem a la memòria, des de SUDS apostem per contribuir a crear “una societat radicalment democràtica, crítica, activa i transformadora” i en aquesta contribució posem en valor que la teva participació, és imprescindible.