Miguel Castro és Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat de la Laguna amb estudis de cooperació gràcies al Màster de Desenvolupament i Cooperació Internacional de l’Institut Hegoa (Universitat País Basc) De forma paral·lela als seus estudis universitaris comença a col·laborar en projectes d’acció social amb població exclosa dels barris de La Laguna. L’any 2003-2004 va donar els seus primers passos a Amèrica Llatina com a docent en zones rurals del nord del Perú (Cajamarca). A partir d’aquí, té l’oportunitat de conèixer el context, i la sort de poder col·laborar amb organitzacions locals defensores de drets humans. Va ser a partir de 2006 i fins a 2013 quan trasllada la seva residència a la zona andina i treballa com a responsable de projectes d’incidència política a el Perú, Equador i Bolívia. Primer amb Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres i després amb ACSUR Les Segovias on desenvolupa tasques de suport i acompanyament a processos de lluita i resistència de la població rural afectada per la indústria extractiva miner-petroliera. Motivat per la vocació i convicció de seguir treballant en favor de la justícia i igualtat, tal com l’aposta política de SUDS entén ambdues paraules, s’embarca des de gener de 2015 en l’aventura d’aportar una mica d’experiència i molta il·lusió a l’equip i als projectes presents i futurs de SUDS.