Accés, defensa i protecció dels drets econòmics, socials i polítics de dones en 3 municipis de Cisjordania – Palestina.

Organització Local: Union Palestinian Women’s Committees

Durada: 24 mesos

Dates: 2019

Localització: Palestina

Línia estratègica: Resistències front l’ocupació – Alternatives econòmiques

La política colonialista, la imposició d’un règim d’apartheid per part de l’Estat d’Israel i l’auge del fonamentalisme que perpetua el sistema patriarcal, han aprofundit les desigualtats de les dones en Palestina i negat l’accés a justícia econòmica i la igualtat efectiva entre les dones i els homes –justícia de gènere-.

El projecte pretén abordar aquesta ocupació en les vides, cossos i drets de les dones, a través de la promoció del teixit productiu i l’estímul de l’economia cooperativa com a estratègia per a afavorir l’accés de les dones – Titulars de Drets- a la vida econòmica, social i política en tres municipis de les poblacions palestines de Cisjordània: Hebron – Governació d’Hebron-, Beita i Beit Fourik – Governació de Nablus-.
El projecte combina activitats de formació a les dones cooperativistes amb una estratègia de sensibilització a la població per a promocionar el mercat local i d’incidència davant diversos organismes del Ministeri de Treball – Titulars d’Obligacions- per a promoure la presència, participació i visibilitat de les dones en els espais de presa de decisions en l’àmbit econòmic, social i polític.

Les accions d’educació per a la justícia global previstes per a sensibilitzar a la població de Barcelona inclouen espais d’intercanvi d’aprenentatges entre dones i organitzacions del moviment cooperativista, feminista i de solidaritat – Titulars de Responsabilitats – i la reflexió entorn d’estratègies no violentes de defensa dels drets humans en Palestina i Barcelona.