Diàlegs de sabers diversos – Promovent el coneixement de sabers del sud.

Nom del projecte: Diàlegs de sabers diversos – Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar sobre les desigualtats i vulneració dels drets humans i afavorir la transformació social als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet i El Prat de Llobregat.

Durada: 24 mesos

Dates: 2017-2019

Localització: Catalunya

Línia estratègica:Feminismes diversos

Finançador: Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD

El projecte promou el coneixement i reconeixement dels sabers i experiències del Sud per sensibilitzar sobre la interrelació Nord – Sud en les causes de les desigualtats i la vulneració de drets humans, i afavorir canvis d’actituds per promoure la justícia global.

Per aconseguir-ho, organitzem activitats amb el propòsit de visibilitzar que la comprensió del món és molt més àmplia que l’occidental. En la línia de la teoria de les epistemologies del sud plantejada per Boaventura de Sousa, posem en valor i reivindiquem els coneixements de grups socials i col·lectius que han estat sistemàticament exclosos pel sistema capitalista, colonialista i patriarcal. Des de la “sociologia de les absències”, del mateix Sousa, escoltem les veus oblidades. Aquest plantejament parteix de la idea que els coneixements “valorats” són els del món occidental, els de les universitats, els del món “desenvolupat” i “civilitzat”, i que les persones excloses i empobrides no escriuen la història.

Activitats:

  • Cicle Sabers del Sud: “Comunic-Art front les violències patriarcals”: experiències comunicatives en formats artístics diversos (teatre, música, poesia, ràdio, art urbà, ciberactivisme) i estratègies polítiques per fer front a les violències masclistes.
  • Tallers de treball per elaboració de propostes d’acció i transformació per la justícia global, incorporant les aportacions i experiències procedents de sabers del sud, per a accions transformadores amb capacitat d’incidència Nord – Sud. Taller 1 – “Transformant el dolor de les violències en lluita per justícia” – A càrrec de María Galindo de Mujeres Creando – Bolivia. Taller 2: “Teatre com a experiència de sanació, recuperació i memòria” – A càrrec de María Domingo Paiz, d’Actoras de Cambio – Guatemala. Taller 3: “Mapeando el cuerpo- territorio”, del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo.
  • Exposició fotogràfica: Defensores, sobre dones que defensen els seus drets, els seus cossos i territoris a Guatemala i Hondures.