Dones defensores de drets humans: protegint la vida, el cos i el territori

Entitats amb les que compartim el projecte: Mujeres Aq’abal

Durada: 6 mesos

Dates: 2020

Localització: Santa Cruz de Barillas. Huehguetenango. Guatemala

Finançador: ACCD

Línia estratègica: Defensa Cos – Territori

El projecte té com a objectiu general Promoure el dret de les dones a una vida lliure de violències en els seus cossos i en els seus territoris a través de l’enfortiment de noves relacions de convivència basades en el respecte mutu i la igualtat de drets entre homes i dones, en organitzacions de 4 comunitats indígenes dels municipis de Barillas i Sant Mateu Ixtatán, a la regió de Huehuetenango. El projecte aborda la necessitat d’incorporar als homes en la prevenció de la violència contra les dones, que les mateixes organitzacions indígenes i líders comunitaris assumeixin la responsabilitat de les seves actituds i pràctiques les quals reprodueixen patrons soci culturals masclistes, i limiten constantment l’exercici ple dels drets de les dones de les seves comunitats, afectant en el seu desenvolupament personal, social i organitzatiu