Dones Defensores Segures. Construint democràcia i promovent drets humans a Mesoamèrica.

Entitats amb les que compartim el projecte: CALALA, Asociación de Mujeres Aq’abal

Durada: 24 mesos

Dates: 2017- 2019 (Fase 1); 2019-2021 (fase 2)

Localització: Santa Cruz de Barillas. Huehguetenango. Guatemala

Finançador: ACCD

Línia estratègica: Defensa Cos – Territori

Fase 1: El projecte vol contribuir a l’exercici dels drets polítics de les dones mesoamericanes i a la protecció de les dones defensores de DDHH perquè puguin participar políticament. Per això preveu accions de disseny, implementació i revisió de protocols de seguretat per a defensores; proveir atenció psicosocial i legal per a defensores que han patit violència; generar dades i eines metodològiques sobre la temàtica i generar processos d’incidència política i comunicació per al públic en general per posar en valor la tasca de les defensores. A Catalunya l’avantprograma vol articular a les organitzacions i institucions que treballen en protecció de defensors i defensores de drets humans per introduir la perspectiva de gènere i els models de protecció integral desenvolupats per les organitzacions sòcies.

Fase 2: contribueix a desenvolupar estratègies de protecció integral Feminista per a l’empoderament de les defensores de DDHH mesoamericanes i l’enfortiment de les seves organitzacions i dels seus vincles locals i globals que facilitin la seva capacitat d’exigir el seu dret a defensar drets. A Guatemala, a través del projecte, s’enforteix a les organitzacions de base de defensores de DDHH i del territori a Huehuetenango a través del accions de formació política, acompanyament legal a defensores, jornades de sanació, i accions de comunicació i incidència.