Empreses i vulneracions dels drets humans a Jerusalem Est

Nom del projecte: Empreses i vulneracions dels drets humans a Jerusalem Est: el seu especial impacte en els drets de les dones palestines. Reforç de les capacitats de resposta i d’incidència com a oportunitat per una pau justa a l’Orient Pròxim.

Organització lider: Observatori DESC

Consorci: NOVACT, SUDS

Durada: 24 mesos

Dates: 2018

Localització: Palestina

Finançador: Ajuntament de Barcelona

Línia estratègica: Empresa i Drets Humans

El conflicte palestino-israelià és en un dels més llargs de la història recent. Fa més de 70 anys que la població palestina s’enfronta a una situació continuada de violació dels drets humans i del Dret Internacional que ha convertit a Palestina en el país amb més persones refugiades de tot el món, amb 8 milions, 2 milions de persones bloquejades a la Franja de Gaza, 3 milions sota ocupació militar, i 1,8 milions sota un règim d’apartheid i segregació racial. Però a més, a Palestina hi ha 6.500 presos polítics dels quals 750 són menors i 350 criatures menors de 12 anys.

Per exigir el respecte al dret internacional i assolir una pau amb justícia sòlida i sostenible el projecte contribuirà a:

1- Enfortir la capacitat d’organització, incidència, denuncia i protecció de la població palestina, defensores i de les organitzacions de defensa dels drets humans.

2- Identificar les violències a les que s’enfronten la població palestina per acció de les empreses i especialment les dones, com a conseqüència de la doble ocupació dels seus cossos i el seu territori per a posar en valor les seves aportacions a la defensa dels drets humans, el seu rol actiu dins la societat en la construcció de la pau i definir mecanismes específics de protecció.

El projecte es portarà a terme a Jerusalem Est una àrea clau de Cisjordània on la presència de colònies industrials i residencials i la seva expansió impossibilitaran a curt termini l’unitat territorial de Cisjordània i on es donen dos dels grans obstacles al procés de construcció d’una pau justa i sostenible: la construcció del mur de Palestina i de colònies i assentaments il•legals.

Les activitats previstes permetran analitzar l’impacte sobre els drets humans de les empreses privades que operen en les zones industrials i l’estructura de seguretat privada que les envolta. Aquesta anàlisi es farà amb un enfocament de drets humans per definir les causes i tipologies dels drets vulnerats i de gènere per a conèixer com la presència d’aquestes empreses ocupa l’espai públic de les dones i provoca una regressió del seu rol social. A més, estan previstes accions per a capacitar a defensors i defensores de drets humans, coordinar els esforços dels diferents observatoris DESC, ODHE  i Shock Monitor amb Al Haq (entitat palestina de DDHH) i Who Profits (entitat d’investigació israeliana) per a millorar la seva capacitat d’incidència i portar a terme accions d’incidència a nivell local, nacional i internacional.