Actoras de Cambio, Guatemala

Moviment feminista, dones indígenes i col·lectius LGTBIQ centreamericans teixint aliances i accions per a la defensa dels drets sexuals i reproductius

Programa en agrupació amb            Fundació Fondo de Mujeres Calala

Organizacions Sòcies SUDS:

Guatemala:

-Asociación de Mujeres AQ’AB’AL 

-Colectiva Actoras de Cambio

Honduras:

-Centro de Derechos de Mujeres CDM

Organizacions Sòcies CALALA:

Guatemala: 

-Organización de Mujeres Tierra Viva

El Salvador: 

-Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz ORMUSA

ALTRES ALIADES DEL PROGRAMA:

Honduras:

-MDR – Movimiento Diversidad en Resistencia

Catalunya:

-L’Associació – Drets Sexuals i Reproductius 

-MIKA Sorodidad Internacionalista

Durada: 24 mesos

Dates: 2023-2024

Localització: 

Guatemala: Departamentos de Huehuetenango (Noroccidente), San Marcos, Chiquimula, Izabal (Nororiente), Chimaltenango, Sacatequepez y Sololá (Central y sur).

Hondures: Departamentos de Cortés (Norte-urbano) y La Paz (Sur-rural).

El Salvador: Departamento de La Paz (Sur-costa).

Catalunya: Províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Finançador: Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Línia estratègica: Feminismes Diversos, Cos i Territori – Drets LGTBI+.

Contacte per a més info: lidia@suds.cat

Descripció del projecte:

Aquest projecte persegueix promoure aliances y accions entre el moviment feminista, dones indígenes i col·lectiu LGBTI+ de Guatemala, Hondures, El Salvador y Catalunya.

D’altra banda, es busca enfortir les capacitats de dones i persones LGTBI+ per defensar i exercir els seus Drets Sexuals i Drets Reproductius (DSDR) i la lliure identitat sexual.

A més a més, es pretén articular i enfortir les xarxes d’organitzacions de dones i de persones LGTBI+ als seus territoris i a escala internacional. La generació d’informació sobre DSDR a partir de diagnòstics, investigacions, sistematització de coneixement és una altra prioritat d’aquest projecte. 

Per últim, es vol promoure el debat públic, la conscienciació i la sensibilització a través de difusió de materials, experiències i sabers, des del coneixement situat, des del local fins al global.

 

Transformació social perseguida:

Aquest projecte busca identificar i visibilitzar les relacions de poder desiguals pròpies del sistema patriarcal a l’àmbit institucional i social, que normalitzen la violència masclista i la violència sexual, i s’expressen amb alts nivells d’impunitat i violències, debilitament i criminalització de les organitzacions de dones i col·lectius LGTBI+.

Desmuntar el discurs i les narratives basades en la moral i les creences religioses que discriminen les persones LGTBI+ i que obstaculitzen els seus drets a través de noves narratives i propostes es una de l’altres prioritats d’aquesta iniciativa col·lectiva.

A l’àmbit de la incidència política, es persegueix denunciar a la comunitat internacional i els organismes multilaterals de Drets Humans (DDHH) sobre els nivells d’impunitat i violències, que criminalitzen i debiliten les organitzacions de dones, col·lectius LGTBI+, i organitzacions de defensa dels DSDR, a través de reunions internacionals i amb mitjans de comunicació. En aquest sentit, les tasques d’incidència inclouen interpel·lar als representants governamentals i organismes multilaterals de drets de les dones i de persones LGTBI+.

 

Accions transformadores:

  • Donar suport i acompanyar a dones i persones LGTBI+ supervivents de violència sexual i d’altres tipus de violències promovent l’acompanyament psicoemocional, la sanació i l’autocura.
  • Fomentar espais de debat, reflexió i proposta, que enforteixin les estratègies de resistència i d’acció col·lectiva de les organitzacions de dones indígenes, del moviment feminista i del col·lectiu LGTBI+.
  • Oferir propostes-continguts-recerques amb informació crítica i alternativa sobre l’exercici de DSDR i la violència sexual contra dones i persones LGTBI+, i posicionar-los en espais d’incidència local i internacional.
  • Construir i posicionar propostes (a escala municipal, regional i internacional) construïdes a partir de la trobada de dones indígenes, moviment feminista i col·lectiu LGTBI+, a favor de l’exercici dels DSDR i de vides lliures de violència de les dones i les persones LGTBI+.
  • Generar informació rellevant sobre la situació de retrocés en l’exercici dels DSDR a Centreamèrica i Catalunya, amb una anàlisi sobre els obstacles polítics (grups de poder i antidrets) que limiten les polítiques i accions a favor de l’exercici d’aquests drets esmentats; a través de diagnòstics participatius, sistematitzacions i relatories de trobades, una investigació internacional i l’avaluació externa del programa.
  • Enfortir les estratègies i les metodologies de treball de les organitzacions de dones indígenes, el moviment feminista i del col·lectiu LGTBIQ i la seva sostenibilitat.
  • Visibilitzar i reconèixer el rol del moviment feminista, les dones indígenes i el col·lectiu LGTBIQ a favor de l’exercici dels drets de les dones i els DSDR a mitjans, xarxes socials i dels espais d’intercanvi generats.