Promovent la participació social i política de les dones a la vida social i política a les poblacions palestines de Cisjordània i Gaza.

Entitats amb les que compartim el projecte: Women’s Affairs Technical Committees

Durada: 24 mesos

Dates: 2019

Localització: Palestina

Finançador: Ajuntament de Barcelona

Línia estratègica: Resistències front l’ocupació

La política colonialista i repressiva de l’estat d’Israel i una societat basada en profunds valors patriarcals provoquen la vulneració dels drets de les dones. El projecte farà front a aquesta situació a través de l’organització d’activitats per a millorar la formació i incrementar la capacitat de lideratge de les dones dels Consells Locals de 5 municipis, accions d’incidència en les autoritats locals i campanyes de sensibilització de la població.

És un projecte de concertació entre organitzacions feministes palestines i autoritats locals per a enfortir les capacitats dels municipis en la incorporació de l’equitat de gènere i en la inclusió de propostes en els plans municipals.

El mecanisme de transformació proposat per a abordar la problemàtica identificada combina formació, incidència i sensibilització com a estratègia per a promoure l’accés de les dones a la vida social i política en Palestina.