Sàhara Dempeus – Impulsant el suport de Catalunya per la defensa dels drets humans en el Sàhara Occidental

Nom del projecte: Sàhara Dempeus – Impulsant el suport de Catalunya per la defensa dels drets humans en el Sàhara Occidental a través de l’anàlisi de les causes que perpetuen els conflictes de llarga durada, donar veu a les comunitats sahrauís afectades, la corresponsabilització de la ciutadania i la incidència política sobre les institucions internacionals i catalanes

Organització líder: Federació ACAPS

Consorci: SUDS, NOVACT

Durada: 24 mesos

Dates: 2018

Localització: Catalunya

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD

Línia estratègica: Empresa i Drets Humans

El projecte “Sàhara Dempeus” preten contribuïr a l’assoliment d’una pau justa i sostenible en el conflicte de llarga durada del Sàhara Occidental, on després de 40 anys d’ocupació, sectors determinats de la població sahrauí es debaten entre el retorn a les armes i la transformació noviolenta del conflicte.

El projecte proposa revitalitzar el suport de Catalunya pel Sàhara Occidental amb una perspectiva de defensa dels drets humans, i concretament dels drets de les dones, que permetin reduir les desigualtats i promoure el desenvolupament humà sostenible del poble sahrauí . Per tant, el projecte s’alinea amb la prevenció del conflicte armat a través de l’accés, control i ús dels recursos naturals per part del poble sahrauí i la seva aspiració de solucionar el conflicte de llarga durada a través d’una pau sostenible basada en el diàleg i el respecte dels drets humans i el dret internacional.

Sàhara Dempeus s’estructura en 3 dimensions de l’Educació al Desenvolupament per tal d’assolir els objectius descrits.

En primer lloc, millorar la producció de coneixement sobre els actors, dinàmiques i causes econòmiques i polítiques que produeixen vulneracions de drets humans i desigualtat en l’accés als recursos naturals de la població sahrauí, desagregats entre homes i dones.

En segón lloc el coneixement de la situació servirà de base per augmentar la sensibilització, conscienciació i corresponsabilització de la ciutadania catalana vers el conflicte de llarga durada del Sàhara Occidental.

La darrera dimensió s’enfocarà en desenvolupar una estratègia d’incidència política adreçada al Parlament de Catalunya, Nacions Unides i l’Unió Africana per prevenir les violacions del dret internacional i els drets humans, i promoure el desenvolupament humà sostenible de la població sahrauí.

Per tal de desenvolupar aquest projecte s’ha conformat un consorci d’entitats liderat per la Federació ACAPS en consorci amb SUDS i subcontractación de NOVACT.