Seguretat per a qui? Anàlisi i propostes des d’una ciutadania crítica amb el comerç d’armes, la privatització de la guerra i els seus efectes en la vulneració dels drets humans de les dones a Palestina.

Entitats amb les ue compartim projecte: NOVACT

Durada: 12 mesos

Any: 2018

Localització: Catalunya

Finançador: ACCD

Línia estratègica: Empresa i Drets Humans

El projecte Seguretat per a qui? es planteja sobre tres eixos de l’educació per al desenvolupament (recerca, sensibilització i incidència), amb la finalitat d’evidenciar la sistemàtica i dramàtica vulneració dels drets humans de la població en Palestina i, en particular, de les dones.

En particular s’evidenciarà aquesta situació en relació a la privatització de la guerra i a l’augment del flux d’armes i de tecnologia de doble ús des d’Europa cap a la regió.

1) Aquest projecte busca articular 3 Observatoris catalans (Shock Monitor; Observatori sobre desarmament, comerç d’armes, conflictes armats i cultura de pau i el ODHE) que treballen fent seguiment sobre els processos de la privatització de la guerra i les EMSP involucrades i relacionades amb vulneracions de drets humans, de la comercialització i venda d’armes des d’i cap a l’Estat espanyol i de les accions de les ETN quan actuen en situacions de complicitat de violació de drets humans.

2) Enfocament de comunicació àmplia i transformadora de la informació sorgida de les recerques.

3) Incidència a Catalunya, l’Estat Espanyol i el parlament europeu cridant al cessament de comerç d’armes entre Europa i la regió mediterrània sota l’enfocament de l’embargament militar. Per a això, s’han dissenyat diversos nivells de la incidència organizacional i institucional: en el nivell català, amb plataformes d’entitats de les quatre províncies i amb organitzacions feministes amb un enfocament de solidaritat internacional.

També amb ACCIÓ per promoure pràctiques de socialització d’informació a les empreses catalanes amb interessos d’inversió en països en conflicte, i amb parlamentaris catalans perquè estrenyin llaços de pont amb els parlamentaris en el nivell de l’Estat espanyol. Més localment, amb els ajuntaments que són sensibles a la introducció de clàusules de respecte als drets humans en els plecs de contractació pública. En el nivell de l’Estat espanyol, la incidència estarà orientada a fer la crida perquè adopti la proposta de text de moció parlamentària cridant a l’embargament militar.