Teixint xarxes comunitàries per promoure vides lliures de violències masclistes i transformar imaginaris i pràctiques que sostenen violència sexual, racisme i discriminacions cap a dones indígenes de Guatemala

Entitats amb les que compartim el projecte: ACTORAS DE CAMBIO – Guatemala.

Durada: 18 mesos

Dates: 2020-2021

Localització: Guatemala

Línia estratègica: Feminismes i drets de les dones

El projecte promou el dret a una vida lliure de violències masclistes, transformant imaginaris i pràctiques que les sostenen, a través de l’enfortiment de xarxes de dones indígenes i la sanació de supervivents, per actuar col·lectivament, dignificar les seves vides i passar a ser actores polítiques en la construcció de territoris lliures de violències.

El projecte es desenvolupa en un context d’escalada de violència contra dones i nenes, la continuïtat històrica de la qual és àmpliament reconeguda i les seves repercussions actuals converteixen a Guatemala en un dels països més violents del món. En aquest context, proposem:

1. Formació i sanació amb dones maies supervivents de violència sexual durant la guerra i en l’actualitat, per enfortir les seves capacitats i estratègies de defensa de drets.
2. Accions de dignificació, reparació i sensibilització des de les xarxes de dones supervivents i en aliança amb organitzacions i actores clau per contribuir a l’eradicació de la violència masclista.

Les titulars de drets són 600 dones indígenes mam, chuj, ixil i kiché supervivents de violència sexual i violències masclistes, lidereses i dones indígenes integrants d’organitzacions de base amb llarga trajectòria de lluita.