Vigilància massiva, control social i (ciber)seguretat en contextos Covid19

Nom del projecte: Vigilància massiva, control social i (ciber)seguretat en contextos Covid19: Propostes de diligència deguda en la compra pública per a garantir l’exercici de drets humans i llibertats fonamentals en el nord-sud global.

Organització líder: SUDS

Consorci: NOVACT

Durada: 24 mesos

Dates: 20212023

Localització: Catalunya

Finançador: Diputació de Barcelona

Línia estratègica: Empresa i Drets Humans

Les organitzacions de la societat civil fa anys que denuncien violacions sistemàtiques dels drets humans per parts de les empreses. Aquest projecte vol incidir perquè s’entengui que promoure negocis en zones de ocupació i conflictes suposa involucrar-se en un crim de guerra i violar el dret internacional. També busca cridar l’atenció de les administracions per a entendre el compliment de la diligència deguda ha de ser un compromís de tots els sectors involucrats en la despesa pública. En aquesta mesura, el projecte proposa accions que involucren almenys a 5 administracions de l’àrea DIBA relacionades amb la contractació pública.

El context Covid ha aprofundit les desigualtats Nord Sud globals i ha generat un escenari més propici perquè les ETN de manera directa o indirecta continuïn vulnerant drets humans al llarg de tota la cadena de subministraments. La pandèmia de Covid-19 està obrint un mercat global perquè Israel exporti les seves tècniques de vigilància a la resta del món , una tecnologia que representa una vulneració de drets al ser provat contra la població palestina més vulnerable i pot representar una greu violació o limitació clara de les llibertats Civils i un augment de la discriminació.