Xarxa Anawanti – Enfortint organitzacions feministes de Mesoamèrica i les seves aliances per avançar en l’eradicació de les violències contra les dones

Entitats amb les que compartim el projecte: ACTORAS DE CAMBIO – Guatemala, CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES – Honduras, ORGANIZACIÓN SALVADOREÑA DE MUJERES POR LA PAZ (ORMUSA)– El Salvador

Durada: 18 mesos

Dates: 2021-2022

Localització: El Salvador, Guatemala, Honduras

Línia estratègica:Feminismes diversos

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD

Web: anawanti.international

 

S’enforteix a organitzacions feministes de Mesoamèrica per contribuir a la defensa col·lectiva, acompanyament de dones, sensibilització social i incidència política per a promoure i exercir el dret a una vida lliure de violències cap a les dones, en el context d’agreujament per l’emergència climàtica i la crisi del Covid19.

Ens centrem prioritàriament a Mesoamèrica, una de les zones del món amb més alts índexs de violències masclistes, sense oblidar l’aliança amb l’àrea Mediterrània (el Marroc, Palestina, Catalunya) a través de la xarxa Anawanti, espai de reconeixement, incidència, intercanvi per a prevenció i abordatge de la violència de gènere, amb un enfocament local-global.

  • A Guatemala, s’aporta a la transformació d’imaginaris i pràctiques que justifiquen la violència sexual i la desigualtat, enfortint les capacitats de xarxes de dones maies per a la construcció de territoris lliures de violència, a través de: 1) formació-sanació-acció per recuperació i sobirania sobre els seus cossos i vides. 2) accions públiques per evidenciar els mecanismes de violència sexual i enfortir l’autonomia de les dones des de l’art i la creativitat. 3) sensibilització en comunitats i escoles públiques per prevenir violència sexual, embarassos prematurs, matrimonis forçats. 4) intercanvi de sabers per a l’autonomia, amb dones maies i mestisses supervivents de violència sexual.
  • A Hondures, prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes que ocorren en l’espai físic i digital, particularment violència sexual i violència digital, amb un alt impacte entre dones joves. Les accions s’encaminen a: 1) recopilar, sistematitzar, produir i difondre informació perquè dones i adolescents denunciïn i abordin la violència sexual i cibernètica des d’una perspectiva feminista. 2) incidir en titulars d’obligacions perquè compleixin el seu rol com a garants de drets, i involucrar a la comunitat educativa i de salut en la prevenció i lluita contra la violència sexual i cibernètica. 3) formació i incidència per crear resiliència social enfront de la violència sexual.
  • A El Salvador, es millorarà la resposta davant la violència de gènere, contribuint a avançar en l’agenda d’igualtat d’institucions públiques: legislatives (Assemblea Legislativa) i de justícia (Cort Suprema de Justícia), en coordinació amb organitzacions de dones de la societat civil, permetent major accés de les dones salvadorenques a una vida sense discriminacions i lliure de violències. Per a això, es planteja: 1) enfortir capacitats de l’Assemblea Legislativa, per millorar la seva acció davant la violència de gènere en el marc de la nova legislació, pressupostos, seguiment a lleis existents; Cort Suprema de Justícia, amb formació de magistratures i prefectures d’àrees estratègiques d’atenció a la violència. 2) crear mecanismes de monitoratge de l’abordatge de la violència i discriminació contra les dones per a una millor intervenció i tracte igualitari cap a dones amb diversitat funcional. 3) Sistematitzar i difondre informació rigorosa sobre la violència contra les dones a El Salvador, per sensibilitzar a la ciutadania sobre el seu impacte social i econòmic.