Enfortiment del lideratge i l’autogestió de les dones lesbianes per a l’exercici i defensa dels seus drets sexuals a l’Havana, Cuba

Enfortiment del lideratge i l’autogestió de les dones lesbianes per a l’exercici i defensa dels seus drets sexuals a l’Havana, Cuba

Entitats amb les que compartim el projecte: CENESEX (Centre Nacional d’Educació Sexual) de Cuba. Durada: 12 mesos Localització: La Havana, Cuba Es promou l’enfortiment d’una xarxa de dones lesbianes de l’Havana per la defensa i l’exercici efectiu dels seus drets. Aquesta xarxa estén les seves experiències a altres províncies cubanes, com Trinidad, Villa Clara, Granma, Ciego de Àvila, Santiago de Cuba i Cienfuegos, que integren les xarxes comunitàries socials que treballen amb CENESEX pel respecte a la lliure orientació sexual. També es promou la construcció i acceptació de la identitat lèsbica entre les dones joves, com a forma de promoure la seva integració social, i s’engega una campanya de comunicació per a la sensibilització de la població sobre diversitat sexual i respecte als col·lectius LGTBI. Al mateix temps, professionals de diversos àmbits (salut, educació, dret, sociologia, psicologia…) es formen en gènere, diversitat sexual, drets sexuals, i violència masclista, per tal d’identificar formes de sexisme i vulneració de drets de col·lectius LGTBI, i intervenir amb actuacions lliures d’estigma i...
Suport a iniciatives de desenvolupament local amb una visió de sobirania alimentària i participació d’homes i dones, en el Municipi Cerro de l’Havana

Suport a iniciatives de desenvolupament local amb una visió de sobirania alimentària i participació d’homes i dones, en el Municipi Cerro de l’Havana

Entitats amb les que compartim el projecte: ACTAF (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales) Durada: 12 mesos Localització: La Havana, Cuba La proposta té com a objectiu contribuir al desenvolupament econòmic local amb perspectiva d’equitat de gènere en el municipi Cerro de l’Havana, mitjançant l’enfortiment de la gestió municipal i la dinamització del teixit productiu, a través de: a) Enfortiment de les capacitats locals per a la millora de la gestió municipal, mitjançant la formació i el suport a processos de descentralització (govern local, Delegació Municipal de l’Agricultura). b) Diversificació d’iniciatives econòmiques locals en el sector productiu, treballant des d’una dimensió de Sobirania Alimentària, s’enforteixen els cercles d’interès i el treball mediambiental a les escoles, i es recolzen processos d’articulació dels i les productores agroecològiques. Tot això, permetrà una major disponibilitat d’aliments produïts localment. c) Creació d’espais d’intercanvi, difusió i articulació dels actors locals, amb la promoció de fires d’artesanies i productes de producció local, la realització de trobades, i suport al taller de Transformació Integral del Barri del Canal. Amb això, s’afavoreix la dinamització social i econòmica del municipi, que compta amb una població aproximada de 129.400...
Recuperació i Defensa del Territori Cos-Terra per a una vida lliure de violències vers les dones Indígenes de Guatemala

Recuperació i Defensa del Territori Cos-Terra per a una vida lliure de violències vers les dones Indígenes de Guatemala

Entitats amb les que compartim el projecte: AMISMAXAJ , AGIMS Durada: 12 mesos Localització: Guatemala Les accions d’aquest projecte van orientades a contribuir a garantir el dret de les dones a viure sense violències el seu cos i el seu territori. Es treballarà amb les dones sobrevivents de violència sexual, física o psicològica i amb les lidereses i activistes que participen en accions de protesta contra megaprojectes com a defensores dels drets humans. Les accions del projectes són: – Formació per a que les pròpies dones coneguin els seus drets i s’empoderin en la defensa i exigibilitat d’aquests i així denunciïn les violències i estiguin reforçades quan s’enfrontin a processos judicials dels cassos de violència sexual. – Formació per a que coneguin els seus drets i s’empoderin per a donar acompanyament a altres dones que s’enfronten a judicis per causes de violència sexual o criminalització de les seva acció política en la defensa del territori. – Processos de sanació per a la prevenció i recuperació física i psicològica. – Incidència per a que s’apliquin les mesures legislatives de caire nacional i internacional en matèria de defensa dels drets de les dones per tal d’evitar que pateixin violència sexual o criminalització de les seves accions polítiques. – Incidència per a que s’apliquin les rutes crítiques de protecció de les dones víctimes de violència sexual i els protocols nacionals i internacionals de protecció de les defensores de drets humans. – Elaboració de materials de comunicació per a informar a les comunitats sobre els drets de les dones i d’un protocol de protecció de defensores de drets humans que inclogui les especificitats de...
Alçant la veu de les dones de Catalunya, Magreb i Amèrica Central per una vida lliure de violència masclista

Alçant la veu de les dones de Catalunya, Magreb i Amèrica Central per una vida lliure de violència masclista

Entitats amb les que compartim el projecte: Calala i TAMAIA Durada: 12 mesos Localització: Magreb, Catalunya, Amèrica Central Actualment la violència contra les dones continua sent un greu problema, en molts casos invisibilitzat i silenciat. D’acord amb ONU Mujeres, el 2013, a nivell global, un 35 per cent de dones ha patit violència física i/o sexual en el context de relacions de parella o violència sexual fora de relacions de parella. Alguns estudis nacionals de violència mostren que fins a un 70 per cent de dones pateix violència física i/o sexual al llarg de la seva vida. Per ampliar la informació consulteu aqui. Un estudi publicat a l’American Political Science Review el 2012 estableix que els moviments de dones han estat claus en generar avenços, en sostenir i defensar els drets humans de les dones a tot el món. No obstant això, vint anys després de l’aprovació de la plataforma d’Acció de Beijing, a l’última Conferència sobre l’Estatus de la Dona celebrada a Nova York (2015), moltes organitzacions de dones van denunciar els retrocessos relatius a la seva participació en aquest espai. És a dir, les organitzacions de dones tenim un paper clau en l’avanç dels nostres drets, però no estem sent escoltades. Tot això en un context en què hi ha un retrocés en els drets de les dones arreu del món, en gran part promogut pel fonamentalisme religiós que impedeix avançar en l’agenda feminista. L’objectiu d’aquest projecte és alçar les veus de les organitzacions de dones d’Amèrica Central, Magrib i Catalunya perquè siguin escoltades. Les organitzacions de dones tenen propostes concretes per avançar en l’eliminació de la...