Teixint aliances pel dret a una vida lliure de violències contra les dones a l’Amèrica Central i l’Àrea  Mediterrània

Teixint aliances pel dret a una vida lliure de violències contra les dones a l’Amèrica Central i l’Àrea Mediterrània

Entitats amb les que compartim el projecte: Actoras de cambio (Guatemala), Centro de Derechos de Mujeres (Honduras), ORMUSA (El Salvador), Union of Palestinian Women Committees (Palestina),  Association Marocaine des Droits des Femmes,   Mains Solidaires (Marroc), Calala , Tamaia Durada: 12 mesos Dates: 2017-2018 Localització: El Salvador, Guatemala, Hondures, Catalunya     El projecte és fruit del treball continuat de la xarxa internacional d’organitzacions de dones d’Amèrica Central i la Mediterrània per una vida lliure de violències des de l’any 2013. La xarxa sorgeix de la proposta d’organitzacions del Marroc per a articulació, suport i intercanvi amb organitzacions de dones d’altres països (Amèrica Central i Catalunya), per millorar la capacitat d’incidència, prevenció, reparació i sensibilització sobre les violències masclistes, i facilitar el diàleg. Respon al treball conjunt de les organitzacions de la xarxa, que al seu torn representen els interessos de les dones que acompanyen dia a dia als seus països, que viuen violències masclistes i veuen vulnerat el seu dret a viure sense violències. La xarxa internacional permet actuar coordinadament per defensar el dret a una vida lliure de violències en cadascun dels països membres, posant èmfasis en la visió global dels elements subjacents a les violències contra les dones, buscant l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de sabers i experiències. El projecte s’articula en 3 eixos: 1-Trobada de la xarxa. 2-Incidència en espais internacionals sobre dret a una vida lliure de violències 3-Suport als programes específics de les organitzacions de dones centreamericanes de la xarxa: a Guatemala, s’enforteix el treball de sanació front la violència sexual, i de recuperació de memòria històrica col·lectiva amb joves, per construir relacions lliures de...
Construint xarxa per una vida lliure de violència masclista a Catalunya, Magreb i Amèrica Central – Reptes per a l’abordatge intercultural de les violències contra les dones

Construint xarxa per una vida lliure de violència masclista a Catalunya, Magreb i Amèrica Central – Reptes per a l’abordatge intercultural de les violències contra les dones

Entitats amb les que compartim el projecte: Tamaia – Viure sense Violència, i Calala – Fons de Dones Durada: 12 mesos Dates: 2015-2016 Localització: Magreb, Catalunya, Amèrica Central Davant la magnitud i les múltiples expressions de les violències contra les dones arreu del món, volem treballar des d’un perspectiva global, amb la intenció de consolidar una Xarxa Internacional contra les violències vers les dones, ja que no existeix una xarxa potent sobre aquesta temàtica constituïda des de la societat civil. Pretenem també facilitar l’intercanvi i el diàleg Sud – Sud i Nord – Sud. La iniciativa del projecte sorgeix d’organitzacions de dones marroquines que treballen en violències, que proposen conèixer experiències d’Amèrica Central i l’Estat Espanyol. Aquest intercanvi entre organitzacions feministes ens permet compartir experiències, sabers i bones pràctiques i dotar-nos d’eines i metodologies per enfrontar la violència masclista des de la diversitat i la interculturalitat. Sembrem Feminismes Vídeo elaborat en el marc de la campanya: La violència masclista explicada en 90...
Gestió de la Botiga i Punt Municipal d’Informació sobre Comerç Just “El Racó del Món” . El Prat de Llobregat

Gestió de la Botiga i Punt Municipal d’Informació sobre Comerç Just “El Racó del Món” . El Prat de Llobregat

Durada: 12 mesos Localització: El Prat del Llobregat, Catalunya El projecte pretén incentivar el consum de productes de comerç just com a un dels àmbits de la cooperació internacional. Als països del Sud, el treball de l’entitat amb les organitzacions socials es fonamenta en relacions d’intercanvi, interrelació, confiança, compromís en compartir objectius comuns de canvi social i polític, més enllà de la realització puntual de projectes. I és per això que definim com a eix estratègic el nostre treball en programes, amb visió a llarg termini i concentració en unes zones geogràfiques concretes (Amèrica Central i Andina i la Mediterrània), on participem conjuntament amb les nostres sòcies locals i, per descomptat, amb la població, vinculada a les associacions comunitàries, cooperatives, grups de dones, organitzacions ciutadanes, indígenes, camperoles, de veïns i veïnes i de joves. Aquest treball ens permet aprofundir i difondre pràctiques com el Comerç Just, les Finances Ètiques i el Consum Responsable a través d’espais com El Racó del Món, i també en campanyes i tallers de formació. SUDS aposta per la realització de campanyes per una economia social, solidària i alternativa, i en la formació del voluntariat de la “Xarxa de Comerç Just i Consum Responsable” en els àmbits del comerç just, agricultura...
Promoció de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població als Territoris Palestins Ocupats

Promoció de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població als Territoris Palestins Ocupats

Durada: 3 mesos Localització: El Prat de Llobregat, Catalunya Existeix una vinculació directa entre algunes empreses catalanes i el comerç d’armes, seguretat i material de doble ús que utilitza l’exèrcit israelià per reprimir a les palestines als territoris ocupats. Des del moviment de Solidaritat amb Palestina a Catalunya, del qual forma part SUDS, es considera que l’acció d’aquestes empreses contribueix a la violació del Drets Humans de la població palestina perquè els materials amb els que comercialitzen han estat provats en situacions reals contra la població al Territori Palestí Ocupat (TPO). Dins aquest marc el projecte proposa diverses accions per augmentar la consciencia crítica de la ciutadania del Prat de Llobregat, incrementar la informació i documentació i la pressió ciutadana a les institucions per aconseguir una aplicació efectiva de la legislació vigent en matèria de defensa dels Drets Humans en relació a l’acció exterior de les empreses. Així la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya és un mecanisme legal que la ciutadania tenim al nostre abast per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina. SUDS considera que aquest treball col·lectiu de les organitzacions, la informació i documentació sobre aquesta situació a la ciutadania del Prat de Ll. i la complicitat i incidència amb i en els mitjans comunicació contribuirà a canviar aquesta situació. Les activitats d’aquest projecte complementen les d’un altre presentat amb el mateix nom a l’Ajuntament de...
Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Entitats amb les que compartim el projecte: NOVACT Durada: 12 mesos Localització: Palestina, Catalunya El projecte pretén conscienciar a la població de Barcelona com les pràctiques de les empreses d’armament, seguretat i material de doble ús contribueixen a la vulneració dels drets humans de la població palestina, de la que, segons dades estimades del Palestinian Central Bureau Statistics (PCBS), el total de la població femenina a Cisjordània i franja de Gaza representa el (49,2%). Les investigacions: Defensa, Seguretat i Ocupació com a negoci – Relacions comercials militar, armamentístiques i de seguretat (…), (2014) que es va realitzar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ACCD i (…) Relacions en matèria militar, armamentística i de seguretat (…) posen de manifest. (2009) aporten dades definitives que els materials amb els que comercialitzen aquestes empreses han estat provats en situacions reals contra la població palestina a l’anomenat Territori Palestí Ocupat (TPO). Israel controla militarment el 82% del territori a Cisjordània mitjançant la implementació d’un sistema d’ocupació militar. Gaza pateix el 6è any consecutiu de bloqueig. Hi ha mecanismes legals per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina com ara la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Que a més està en consonància amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligui a les grans transnacionals a protegir els drets humans. La consciencia crítica de la ciutadania contribuirà, des de la pressió ciutadana, el treball col·lectiu de les organitzacions i la...