Defensa i promoció dels drets de persones LGTBI lenques i negres, a través de sensibilització i conscienciació en les seves comunitats. Hondures

Defensa i promoció dels drets de persones LGTBI lenques i negres, a través de sensibilització i conscienciació en les seves comunitats. Hondures

Entitats amb les que compartim el projecte: Movimiento Diversidad en Resistencia – MDR Centro de Derechos de Mujeres – CDM Durada: 12 mesos Anys: 2017 – 2018 Localització: Honduras. Departaments d’Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Cortés y Gracias a Dios El projecte proposa reduir l’estigmatització, discriminació, exclusió i violència que enfronten les persones LGTBI en comunitats lenques i negres d’Hondures. Per a això, s’enforteix la labor del Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH) i l’Organització Fraternal Negra d’Hondures (OFRANEH) a favor del reconeixement, la inclusió i la no discriminació de les persones LGTBI en les seves comunitats. Principals accions del projecte: 1) Diagnòstic sobre la situació de les persones LGTBI en comunitats lenques i negres, necessari per actualitzar les dades existents, focalitzar la formació i la campanya de sensibilització del projecte. 2) Procés formatiu sobre els drets de les persones LGTBI dirigit a membres amb lideratge i incidència en les seves comunitats. 3) Implementació d’una campanya de sensibilització, comunicació, educació social a través de les ràdios comunitàries d’àmplia influència a les zones del projecte. 4) Trobada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre persones LGTBI lenques i negres i establiment d’una agenda comuna d’incidència sobre drets de col·lectius LGTBI en els consells comunitaris. Les activitats es basen en l’educació popular, incorporant elements de la cosmovisió indígena i la cultura negra/garífuna, respectant així el context sociocultural de les comunitats indígenes i afrodescendents d’Hondures. La construcció d’un nou imaginari social de respecte a la diversitat sexual i l’enfortiment de les persones LGBTI,  contribueixen a avançar cap a societats no discriminatòries ni excloents de persones no...
Implementació de mecanismes de defensa dels drets humans de comunitats camperoles i indígenes de la regió de Cajamarca (Perú) en contextos on la presència de les Indústries Extractives genera conflictes socials i ambientals

Implementació de mecanismes de defensa dels drets humans de comunitats camperoles i indígenes de la regió de Cajamarca (Perú) en contextos on la presència de les Indústries Extractives genera conflictes socials i ambientals

Entitats amb les que compartim el projecte: GRUPO DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (GRUFIDES) Durada: 6 mesos Localització: Cajamarca, Perú El projecte té com a objectiu definir i implementar mecanismes eficients de defensa per a aquelles dones i homes que viuen en les principals comunitats afectades pels impactes socials i ambientals que genera la presència de les empreses transnacionals mineres a la regió de Cajamarca. El projecte estableix dues estratègies paral·leles: 1)Treballar mecanismes de formació i incidència amb futurs operadors de justícia sobre els casos de vulneració de drets humans de la població afectada pels impactes de la indústria extractiva i la criminalització de la protesta per part de l’Estat Peruà. 2)Proporcionar assessoria legal a les afectades així com el reconeixement i l’exigibilitat dels seus drets. Treballar per la implementació d’un protocol d’atenció i defensa legal...