Construint xarxa per una vida lliure de violència masclista a Catalunya, Magreb i Amèrica Central – Reptes per a l’abordatge intercultural de les violències contra les dones

Construint xarxa per una vida lliure de violència masclista a Catalunya, Magreb i Amèrica Central – Reptes per a l’abordatge intercultural de les violències contra les dones

Entitats amb les que compartim el projecte: Tamaia – Viure sense Violència, i Calala – Fons de Dones Durada: 12 mesos Dates: 2015-2016 Localització: Magreb, Catalunya, Amèrica Central Davant la magnitud i les múltiples expressions de les violències contra les dones arreu del món, volem treballar des d’un perspectiva global, amb la intenció de consolidar una Xarxa Internacional contra les violències vers les dones, ja que no existeix una xarxa potent sobre aquesta temàtica constituïda des de la societat civil. Pretenem també facilitar l’intercanvi i el diàleg Sud – Sud i Nord – Sud. La iniciativa del projecte sorgeix d’organitzacions de dones marroquines que treballen en violències, que proposen conèixer experiències d’Amèrica Central i l’Estat Espanyol. Aquest intercanvi entre organitzacions feministes ens permet compartir experiències, sabers i bones pràctiques i dotar-nos d’eines i metodologies per enfrontar la violència masclista des de la diversitat i la interculturalitat. Sembrem Feminismes Vídeo elaborat en el marc de la campanya: La violència masclista explicada en 90...
Implementació de mecanismes de defensa dels drets humans de comunitats camperoles i indígenes de la regió de Cajamarca (Perú) en contextos on la presència de les Indústries Extractives genera conflictes socials i ambientals

Implementació de mecanismes de defensa dels drets humans de comunitats camperoles i indígenes de la regió de Cajamarca (Perú) en contextos on la presència de les Indústries Extractives genera conflictes socials i ambientals

Entitats amb les que compartim el projecte: GRUPO DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (GRUFIDES) Durada: 6 mesos Localització: Cajamarca, Perú El projecte té com a objectiu definir i implementar mecanismes eficients de defensa per a aquelles dones i homes que viuen en les principals comunitats afectades pels impactes socials i ambientals que genera la presència de les empreses transnacionals mineres a la regió de Cajamarca. El projecte estableix dues estratègies paral·leles: 1)Treballar mecanismes de formació i incidència amb futurs operadors de justícia sobre els casos de vulneració de drets humans de la població afectada pels impactes de la indústria extractiva i la criminalització de la protesta per part de l’Estat Peruà. 2)Proporcionar assessoria legal a les afectades així com el reconeixement i l’exigibilitat dels seus drets. Treballar per la implementació d’un protocol d’atenció i defensa legal...
Promoció de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població als Territoris Palestins Ocupats

Promoció de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població als Territoris Palestins Ocupats

Durada: 3 mesos Localització: El Prat de Llobregat, Catalunya Existeix una vinculació directa entre algunes empreses catalanes i el comerç d’armes, seguretat i material de doble ús que utilitza l’exèrcit israelià per reprimir a les palestines als territoris ocupats. Des del moviment de Solidaritat amb Palestina a Catalunya, del qual forma part SUDS, es considera que l’acció d’aquestes empreses contribueix a la violació del Drets Humans de la població palestina perquè els materials amb els que comercialitzen han estat provats en situacions reals contra la població al Territori Palestí Ocupat (TPO). Dins aquest marc el projecte proposa diverses accions per augmentar la consciencia crítica de la ciutadania del Prat de Llobregat, incrementar la informació i documentació i la pressió ciutadana a les institucions per aconseguir una aplicació efectiva de la legislació vigent en matèria de defensa dels Drets Humans en relació a l’acció exterior de les empreses. Així la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya és un mecanisme legal que la ciutadania tenim al nostre abast per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina. SUDS considera que aquest treball col·lectiu de les organitzacions, la informació i documentació sobre aquesta situació a la ciutadania del Prat de Ll. i la complicitat i incidència amb i en els mitjans comunicació contribuirà a canviar aquesta situació. Les activitats d’aquest projecte complementen les d’un altre presentat amb el mateix nom a l’Ajuntament de...
Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Entitats amb les que compartim el projecte: NOVACT Durada: 12 mesos Localització: Palestina, Catalunya El projecte pretén conscienciar a la població de Barcelona com les pràctiques de les empreses d’armament, seguretat i material de doble ús contribueixen a la vulneració dels drets humans de la població palestina, de la que, segons dades estimades del Palestinian Central Bureau Statistics (PCBS), el total de la població femenina a Cisjordània i franja de Gaza representa el (49,2%). Les investigacions: Defensa, Seguretat i Ocupació com a negoci – Relacions comercials militar, armamentístiques i de seguretat (…), (2014) que es va realitzar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ACCD i (…) Relacions en matèria militar, armamentística i de seguretat (…) posen de manifest. (2009) aporten dades definitives que els materials amb els que comercialitzen aquestes empreses han estat provats en situacions reals contra la població palestina a l’anomenat Territori Palestí Ocupat (TPO). Israel controla militarment el 82% del territori a Cisjordània mitjançant la implementació d’un sistema d’ocupació militar. Gaza pateix el 6è any consecutiu de bloqueig. Hi ha mecanismes legals per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina com ara la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Que a més està en consonància amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligui a les grans transnacionals a protegir els drets humans. La consciencia crítica de la ciutadania contribuirà, des de la pressió ciutadana, el treball col·lectiu de les organitzacions i la...
Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denuncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina

Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denuncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina

Durada: 12 mesos Localització: El Prat de Llobregat – Catalunya. El projecte consisteix en l’organització de diferents accions orientades a la promoció i conscienciació de la ciutadania, associacions, partits polítics presents al consistori i mitjans de comunicació locals del Prat de Llobregat. Es tracta de conscienciar-los per a que s’impliquin i donin suport a les estratègies globals que han adoptat la ciutadania i els moviments de solidaritat a nivell internacional  per a pressionar a Israel per a que  respecti els drets humans de la població palestina i el dret internacional. Aquestes estratègies es basen en la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions –BDS- iniciada després de la crida feta per la població palestina al juliol de...