Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuosos amb els DDHH de la població als Territoris Palestins Ocupats

Entitats amb les que compartim el projecte: NOVACT Durada: 12 mesos Localització: Palestina, Catalunya El projecte pretén conscienciar a la població de Barcelona com les pràctiques de les empreses d’armament, seguretat i material de doble ús contribueixen a la vulneració dels drets humans de la població palestina, de la que, segons dades estimades del Palestinian Central Bureau Statistics (PCBS), el total de la població femenina a Cisjordània i franja de Gaza representa el (49,2%). Les investigacions: Defensa, Seguretat i Ocupació com a negoci – Relacions comercials militar, armamentístiques i de seguretat (…), (2014) que es va realitzar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ACCD i (…) Relacions en matèria militar, armamentística i de seguretat (…) posen de manifest. (2009) aporten dades definitives que els materials amb els que comercialitzen aquestes empreses han estat provats en situacions reals contra la població palestina a l’anomenat Territori Palestí Ocupat (TPO). Israel controla militarment el 82% del territori a Cisjordània mitjançant la implementació d’un sistema d’ocupació militar. Gaza pateix el 6è any consecutiu de bloqueig. Hi ha mecanismes legals per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina com ara la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Que a més està en consonància amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligui a les grans transnacionals a protegir els drets humans. La consciencia crítica de la ciutadania contribuirà, des de la pressió ciutadana, el treball col·lectiu de les organitzacions i la...
Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denuncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina

Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denuncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina

Durada: 12 mesos Localització: El Prat de Llobregat – Catalunya. El projecte consisteix en l’organització de diferents accions orientades a la promoció i conscienciació de la ciutadania, associacions, partits polítics presents al consistori i mitjans de comunicació locals del Prat de Llobregat. Es tracta de conscienciar-los per a que s’impliquin i donin suport a les estratègies globals que han adoptat la ciutadania i els moviments de solidaritat a nivell internacional  per a pressionar a Israel per a que  respecti els drets humans de la població palestina i el dret internacional. Aquestes estratègies es basen en la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions –BDS- iniciada després de la crida feta per la població palestina al juliol de...
Promoció de la participació de les dones i de l’Estat de Dret a Palestina

Promoció de la participació de les dones i de l’Estat de Dret a Palestina

Entitats amb les que compartim el projecte: UPWC i Novact Durada: 12 mesos Localització: Territori Palestí Ocupat. Cisjordània: Hebron, Nabulus, Jenin i Qalquilia L’organització sòcia del projecte a Palestina, la Unió de Comitès Palestins de Dones (UPWC) es va constituir el 1980 com una iniciativa per empoderar  les dones palestines a tots els nivells i contribuir a la lluita contra l’ocupació militar israeliana. UPWC és una organització progressista de dones de base, activa en el moviment de dones palestines, i en el moviment per la reivindicació nacional. Té una llarga experiència en el foment de la participació social, política i econòmica de les dones a Palestina. Amb el projecte es promouen eines per a la reflexió, l’anàlisi de gènere i propostes d’acció entorn les relacions de poder, els models de lideratge, els processos de presa de decisions, les formes de participació política de les dones a Palestina. Per això, es duu a terme un procés formatiu per a la millora de les pràctiques organitzatives, l’enfortiment de lideratges inclusius i compromesos, i la participació horitzontal i democràtica. Al mateix temps, es comparteix l’experiència realitzada a Catalunya sobre la genealogia del moviment feminista català, basada en metodologies feministes de recerca, per a la compilació i publicació de la història del moviment emancipatori  de les dones a Palestina. També es promou la interacció amb organitzacions d’Amèrica Llatina i del Mediterrani a través d’una xarxa creada l’any 2013, la “Xarxa internacional per una vida lliure de violències contra les dones” amb la finalitat de donar suport a la lluita contra la violència de gènere a través de l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques  i ...
Accés, defensa i protecció dels drets econòmics, socials i polítics de les dones al Nord de Cisjordània – Palestina

Accés, defensa i protecció dels drets econòmics, socials i polítics de les dones al Nord de Cisjordània – Palestina

Entitats amb les que compartim el projecte: Union Palestinian Women Committees – UPWC- Durada: 24 mesos Localització: Municipis de Beit fourik, Awarta, Odala i Beita a  Cisjordània – Palestina. Foto: Fadi Arouri S’enforteixen els lideratges de dones de 4 cooperatives dels municipis de  – Beit fourik, Awarta, Odala i Beita- a  Cisjordània – Palestina- Es fan tallers adreçats a les dones per millorar les seves habilitats socials, capacitat de gestió i administració. S’elaboren plans de viabilitat, màrqueting  i estudis de mercats. Es compren equips i es milloren  les infraestructures de cada una d’elles. Les formacions que reben les dones i les millores tècniques de les cooperatives permeten incrementar l’eficàcia,  sostenibilitat i els ingressos que reben aquestes dones. La creació de cooperatives de dones és una estratègia  per generar un mercat local que no depengui de l’Estat d’Israel, una forma de subsistència quan l’exèrcit fa tancaments de fronteres i una forma de resistència pacífica de la població palestina front l’ocupació. Es fan campanyes i tallers de formació per informar a la població sobre la necessitat d’adquirir productes en aquests mercats locals i evitar adquirir-los a les empreses que provenen d’Israel. També es formen a les dones de les cooperatives per a que coneguin els seus drets, enforteixen  els seus lideratges per que els exigeixin i elaborin propostes que es tindran en compte en les polítiques locals dels municipis que formen part del...