Entitats amb les que compartim el projecteNOVACT

Durada: 12 mesos

Localització: Palestina, Catalunya

 

El projecte pretén conscienciar a la població de Barcelona com les pràctiques de les empreses d’armament, seguretat i material de doble ús contribueixen a la vulneració dels drets humans de la població palestina, de la que, segons dades estimades del Palestinian Central Bureau Statistics (PCBS), el total de la població femenina a Cisjordània i franja de Gaza representa el (49,2%). Les investigacions: Defensa, Seguretat i Ocupació com a negoci – Relacions comercials militar, armamentístiques i de seguretat (…), (2014) que es va realitzar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ACCD i (…) Relacions en matèria militar, armamentística i de seguretat (…) posen de manifest. (2009) aporten dades definitives que els materials amb els que comercialitzen aquestes empreses han estat provats en situacions reals contra la població palestina a l’anomenat Territori Palestí Ocupat (TPO). Israel controla militarment el 82% del territori a Cisjordània mitjançant la implementació d’un sistema d’ocupació militar. Gaza pateix el 6è any consecutiu de bloqueig. Hi ha mecanismes legals per regular i donar transparència a les relacions comercials de les empreses catalanes a l’exterior i defensar els drets humans de la població palestina com ara la llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Que a més està en consonància amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligui a les grans transnacionals a protegir els drets humans. La consciencia crítica de la ciutadania contribuirà, des de la pressió ciutadana, el treball col·lectiu de les organitzacions i la complicitat amb els mitjans comunicació a canviar aquesta situació.