Apartheid és un terme afrikaner que significa “separació”. És un sistema que consagra, a través de lleis, polítiques i pràctiques la supremacia d’un grup humà sobre un altre, basant-se en criteris racials. Es va desenvolupar a Sud-àfrica entre els anys 1948 i 1990 i va crear tot un entramat legal que va institucionalitzar la segregació racial.
Aquest informe, que porta per títol “Apartheid contra el poble palestí” pretén, des de la distància -sense cap presa de partit preconcebuda- i des de l’anàlisi, d’una banda, de la normativa jurídica internacional en matèria de drets humans i de dret internacional humanitari i, d’altra banda, de la legislació nacional i de la seva aplicació, tant a Israel com en Territoris Palestins Ocupats, determinar l’existència o no d’un crim d’apartheid contra el poble palestí. Al llarg de l’estudi, podrem apreciar què s’entén per crim d’apartheid. Sabem que va passar a Sud-àfrica, sospitem que pot estar passant a Israel i als Territoris Palestins Ocupats, però ens hem detingut poc a analitzar perquè es va establir i es va configurar com a crim de lesa humanitat i quin és el seu contingut jurídic.