Apareixen les dones immigrades a la premsa catalana ? Quan i com ?, van ser les nostres primeres preguntes a l’iniciar aquesta anàlisi. Motius per involucrar-nos en la cerca de resposta a aquestes preguntes, ens sobraven. Primer –i potser el més important-, diverses de les integrants del grup investigador són dones immigrades residents a Catalunya.

A mitjans de l’any 2008, ACSUR – Las Segovias va tirar a caminar la engegar la quarta edició del programa VEU DONA SUD, per promoure la visió i les veus de dones del Sud immigrades a Catalunya, com a agents claus en els processos de desenvolupament, tant als seus països d’origen com a la societat catalana.
Aquest programa, de dos anys i mig de durada, planteja com a primera activitat aquesta anàlisi de la premsa catalana, per apropar-nos al discurs mediàtic dels diaris sobre la immigració, mitjançant l’anàlisi de notícies i articles amb referències a dones bolivianes i marroquines.
Es tracta de dos de les nacionalitats demogràficament més representades a Catalunya.
Per a l’anàlisi de contingut de la premsa decidim revisar els quatre diaris més llegits a Catalunya : El Periódico (les seves edicions en català i en castellà tenen el mateix contingut temàtic), La Vanguardia, 20 minutos i ADN (aquests dos últims, de difusió gratuïta ; tots dos inclouen algunes notícies en català).
A més, observem que és poc el que s’ha analitzat de la premsa gratuïta, en referència a migració, i menys encara quant a la presència de dones com a subjectes protagonistes de les notícies. Quant al període, seleccionem les edicions de l’1 de gener de 2007 al 30 de juny de 2008. Ja en la revisió, decidim incloure també aquelles notícies en les quals apareixien imatges de dones bolivianes o marroquines als seus països d’origen, encara que en general no eren protagonistes de les notícies. La primera cerca la vam fer des de les pàgines Web dels diaris i posteriorment situem les notícies en les edicions impreses, ja que no sempre coincidien.

Per a aquesta publicació decidim realitzar una versió resumida de l’anàlisi, per agilitar la seva difusió i arribar a diferents grups, com a periodistes, associacions de persones immigrades –de dones i mixtes-, organitzacions de desenvolupament, espais acadèmics i també a organitzacions que, des de Bolívia i el Marroc, estan involucrades en el tema de la migració. Aquest document està pensat per els qui formen part del procés informatiu (des de la planificació de temes, selecció de fonts, recerca periodística, redacció, disseny, il·lustració i difusió dels articles) ; per a totes aquelles persones que d’una o una altra forma estan involucrades o treballen en l’àmbit de la immigració –dins i fora de l’estat espanyol- ; i per els qui desitgin conèixer un aspecte més del fenomen migratori a Catalunya, aquesta vegada, des dels ulls i les veus de dones.