Es busquen còmplices és una publciació d’ACSUR-Catalunya, que tracta sobre el tractament informatiu de les dones immigrades en els mitjans de comunicació. Inclou articles de reflexió elaborats per expertes en aquesta qüestió i unes recomanacions recolzades per la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes, la Mesa per la Diversitat del Consell de l’Àudio-visual de Catalunya, el Sindicat de Periodistes, la Xarxa Internacional de dones periodistes i comunicadores de Catalunya-Xarxa Internacional de periodistes amb visió de gènere, la Xarxa de dones immigrades i ACSUR-Catalunya.

Quant a l’estructura de la publicació, s’inicia amb un article introductori de l’escriptora Gemma Lienas que reflexiona sobre la impossible neutralitat de les informacions en termes de gènere ; en segon lloc, la Joana Garcia Grenzner fa un repàs sobre els principals punts relacionats amb la manca de representació i la falsa representació de les dones migrades, posant exemples de conjuntures concretes ; l’Alícia Oliver tracta també algunes qüestions relacionades amb això i ens explica el treball de la Comissió de Periodisme Solidari del Col•legi de Periodistes al respecte ; la Verónica Chelotti posa l’èmfasi en la necessitat d’incloure més persones immigrades com a professionals als mitjans de comunicació ; la Dolors Comas fa un repàs de les conclusions d’alguns informes elaborats per la Mesa per la Diversitat del CAC i de la feina realitzada per la Mesa. L’últim dels articles és en realitat una reedició de la investigació “Elles i nosaltres” coordinada per la periodista feminista Beiby Vaca, i que es centra en analitzar el tractament mediàtic de les dones immigrades a la premsa catalana. Finalment, la publicació inclou una sèrie de recomanacions concretes que pretenen ser una eina d’aplicació fàcil orientada a les i els periodistes còmplices, i que ha estat elaborada a partir d’un procés de treball conjunt en el que han participat les organitzacions els noms de les qual figura a les recomanacions.

Aquesta publicació posa punt i final (punt i seguit !) al Programa Veus Dones Sud 2008-2010, impartit per ACSUR-Las Segovias i que ha tingut per objectiu la promoció d’una imatge equilibrada de les dones del Sud i immigrades.