La publicació Del discurs a la pràctica: poder i lideratge en una ONG feminista, de la col•lecció Feminista Sempre, busca compartir amb actors de la cooperació al desenvolupament i dels moviments feministes el procés que va viure ACSUR -LasSegovias quan va analitzar a l’interior de l’organització la perspectiva de gènere en les relacions de poder i lideratge.

Com a invitació al debat i a la reflexió, l’edició fa públic un procés intraorganitzacional d’aprenentatge amb l’objectiu de proposar models de relacions de poder i lideratges pertinents i coherents amb els discursos de les organitzacions que promouen l’equitat de gènere.

La publicació inclou els dos moments del procés. En primer lloc, l’elaboració d’un diagnòstic sobre relacions de poder i models de lideratge a l’interior de l’organització. En segon lloc, el procés de formació del personal, que va permetre la reflexió col·lectiva sobre quines relacions de poder i quins models de lideratge es volen en l’organització i quines eines es poden aplicar per fer-los realitat.

Així, en un recorregut teòric des d’una mirada feminista –amb autors com Michel Foucault, Jo Freeman o Marcela Lagarde- la publicació inclou els conceptes en els quals es va basar la cooperativa Pandora Mirabilia per realitzar el diagnòstic. El poder, la conformació d’estructures en les organitzacions, les formes organitzatives democràtiques i els models de lideratges són alguns d’aquests conceptes claus que van ser utilitzats per abordar el procés de canvi.

La metodologia en la qual es va basar el diagnòstic per analitzar les relacions de poder a l’interior de les organitzacions és un altre dels punts forts de la publicació, metodologia que pot servir com a referent a les organitzacions interessades a realitzar processos similars.

Quant al procés de formació del personal de l’organització, aquesta edició de Feminista Sempre detalla com es van concebre els tallers d’aprenentatge en els quals es va reflexionar de manera col·lectiva sobre les relacions de poder i els lideratges des d’una perspectiva feminista.

Finalment, el capítol sobre els “Aprenentatges per compartir” aborda el que van rescatar del procés els integrants de ACSUR- Las Segovias. Per exemple, la necessitat de superar la concepció binària del poder, la importància de posar la mirada sobre els fluxos d’informació dins de les organitzacions i el risc de les organitzacions -fins i tot les feministes- de reproduir internament expressions patriarcals o conductes masclistes o misògines.