Jornades d’intercanvi de sabers i bones pràctiques de gestió feminista per a una vida lliure de violències contra les dones
Resum executiu

Les Jornades d’Intercanvi de sabers i bones pràctiques de gestió feminista per a una vida lliure de violències contra les dones es van celebrar a Barcelona el març de 2014. Van ser producte d’un procés que es va iniciar quan algunes organitzacions feministes del Marroc van expressar la seva voluntat d’obrir ponts a altres realitats per conèixer i intercanviar recursos i pràctiques en el treball contra les violències masclistes.
Així, ens vam reunim organitzacions de Catalunya, El Salvador, Guatemala, Hondures i el Marroc per aprofundir i compartir a través de tres eixos temàtics:

 • Intervenció amb dones que han viscut o viuen situacions de violència de gènere
 • Incidència política / Prevenció
 • Models de gestió feminista: confiança, política i autoritat femenina

 

Organitzacions participants: ACSUR Las Segovias, Actoras de Cambio, Association Marrocaine des Droits des Femmes, CALALA – Fondo de Mujeres, Centro de Derechos de las Mujeres, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Mains Solidaires, TAMAIA Viure sense violencia, SCCL, i SUDS. A més, es va comptar amb expertes externes en els diferents eixos.

Els tres dies de treball van donar lloc a les següents conclusions:

 • La resistència de les dones enfront de la violència és diversa, rica en experiències i valuosa en les aportacions metodològiques, de vida i de coneixements.
 • S’ha constatat que la violència contra les dones, com a estratègia del patriarcat, té una dimensió universal.
 • S’ha comprovat que diferents països, uns amb legislacions de les més avançades en matèria de violència, i uns altres que no tenen legislació específica, xoquen en molts casos amb la muralla de la judicatura, com si els drets de les dones, no fossin drets humans.
 • La justícia feminista repara, no victimitza, per tant, és necessari recuperar espais propis d’actuació, no només els serveis públics.
 • Les morts de dones per violència masclista és un tema que no interpel.la només a les dones ni a les organitzacions de dones, sinó a tota la societat.
 • La major part de les participants treballen en la recuperació de dones que pateixen violència masclista. Un dels efectes d’aquesta violència és el silenci i l’aïllament. Els grups de dones són imprescindibles per trencar l’aïllament.
 • Els grups de dones feministes són també imprescindibles en tot el treball de recuperació de la memòria històrica de les dones, la general i la singular, és el reconeixement a la genealogia femenina.
 • El treball en grup amb les dones genera un apoderament diferent que el del treball individual. Els grups d’autoajuda es configuren com a espais estratègics per reconèixer el feminisme com una forma de vida.
 • Totes les participants han expressat la constatació del valor transformador del feminisme a tot el món. S’han sentit agermanades en la força del seu ser feminista, de la seva creativitat, de la cerca de solucions, de la resistència, de l’activisme. I, una cosa molt transcendent, han honrat la capacitat d’estimar i de sobreviure de les dones al món.
 • La trobada ha permès compartir com les dones construeixen constantment el que el patriarcat s’esforça a destruir a través de la guerra i de la violència contra les dones. Aquest construir quotidià mobilitzant tots els recursos al seu abast i, especialment, amb el suport i la solidaritat que ofereixen les xarxes establertes.

 

Aquestes Jornades volen ser l’inici d’un treball en xarxa entre les organitzacions i els països representats per seguir compartint estratègies, sabers, fortaleses i experiències, davant el treball comú per a l’eradicació de la violència masclista.

També es pretén que la xarxa sigui una expressió de solidaritat internacional entre organitzacions feministes, un element de força, acompanyament i suport en moments en què sigui necessària la incidència política i social per transformar realitats, legislacions, tradicions, polítiques, etc. contràries als drets de les dones i a vides lliures de violències.