ORIGEN (Observatori Regular per la Igualtat de Gènere en Noticiaris) va néixer per contribuir a eradicar els discursos mediàtics que legitimen les diverses formes de violència patriarcal, una violència simbòlica que forma part de la base de la piràmide de les violències que passen normalment desapercebudes.

L’observatori és un projecte conjunt de l’ong SUDS i de l’OCC (Observatori de la Cobertura de Conflictes de la Uni­versitat Autònoma de Barcelona)

Per assolir el seu objectiu, ORIGEN ha analitzat la cobertura dels informatius diaris que les principals televisions, públiques i privades de Catalunya i la resta de l’Estat (TVE, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro i TV3) han emès sobre les agressions que pateixen les dones tant autòctones, com les immigrades o les que viuen al ‘Sud. La tasca fonamental ha estat l’elaboració d’APUNTS, un per setmana, sobre una informació triada després de visio­nar una mostra representativa de noticiaris. La peça ha estat escollida perquè la seva anàlisi aportava valor crític -a vegades positiu o a vegades negatiu- i així pedagògic de cara a modificar les pràctiques discursives periodístiques que no sensibilitzen contra les violències.

Tal i com comenta Bel Olid en el proleg de aquesta publicació: “L’objectiu dels apunts d’Origen és assenyalar l’emperador despullat: la premsa no només no és imparcial, sinó que serveix l’imaginari que culpabilitza les dones de tots els mals, n’amaga els èxits i n’obvia les necessitats.

Aquest recull analitza de manera senzilla, pràctica, irrefutable, el biaix masclista dels mitjans. Ho fa des del res­pecte pels professionals, però també des del convenciment que la perspectiva des de la qual es tracta l’actualitat ha de canviar.

En una societat masclista és habitual que el tractament de les notícies sigui masclista, també, però no seria desitja­ble que els professionals de la comunicació es passessin el filtre feminista? Si no, de quina manera poden complir la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones?

Seria bonic que aquest llibre no arribés només a mans dels conversos, dels que ja creiem que totes les persones, s’identifiquin amb el gènere que s’identifiquin, han de tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats, el mateix respecte per part de la societat. Seria bonic que aquest llibre arribés a les mans dels que escriuen les notícies pen­sant-se que són imparcials, sense qüestionar-se que estan afegint llenya al foc de les discriminacions.

Seria bonic que arribés als que han escrit les notícies que s’hi analitzen, i que el llegissin amb la ment oberta, l’es­perit generós de qui vol obrir els ulls a allò que fins ara ha negat. Escampem-lo, doncs, regalem-lo, fem-lo créixer. Perquè les paraules poden canviar el món i ho han de fer, i ens poden fer néixer un ulls nous sota les parpelles de sempre.”