QUÈ FEM?

Treballem colze a colze amb organitzacions socials, sobretot feministes, tant del Sud com del Nord, per fer front als mateixos problemes globals però des d’estratègies locals pròpies de cada context.

Des de la radicalitat democràtica, la consciència crítica i la solidaritat activa ens coordinem amb xarxes i plataformes per promoure activitats d’educació i comunicació per la transformació. També fem tasques d’investigació, d’anàlisi i d’incidència política. Defensem la mobilització social, la desobediència civil i l’acció directa no-violenta com a estratègies legítimes de resistència, de lluita i protesta per combatre el sistema capitalista i assolir un model de justícia global.


LES NOSTRES LÍNIES D’ACCIÓ SÓN:

 • Feminismes, Drets de les dones i nous models de relacions entre les persones

Des dels feminismes diversos, perifèrics, no hegemònics, que ens aporten sabers de diferents procedències, reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, econòmiques, polítiques i culturals que posi al centre dels seus objectius la sostenibilitat del planeta, la vida de les persones i els drets de les dones.

Des de SUDS actuem per eliminar les desigualtats i discriminacions per raons de gènere, en tots els àmbits on s’expressen: política, economia, societat, cultura, sexualitat… També en el material i el simbòlic, en el col·lectiu i el personal, a nivell local i global. Totes aquestes àrees estan determinades per relacions de poder desiguals entre homes i dones, que provoquen formes diverses de discriminació en funció del substrat cultural on es produeixen.

En la mesura que aquestes desigualtats s’inscriuen en el marc del sistema patriarcal global, des de SUDS entenem que hem de contribuir a elaborar respostes col·lectives i sinèrgies entre experiències i lluites d’arreu del món a fi de contribuir a un moviment feminista interconnectat, horitzontal, descolonitzat i plural.

Per nosaltres també és important qüestionar la dicotomia “masculí -femení”, i donar cabuda a les diverses identitats de gènere i a la seva defensa.

 

 • Incidència política i denúncia social.

La lluita contra les desigualtats i la denúncia de la vulneració dels drets humans no són lluites de només una part del món sinó que ens afecten a tota la gent. Per això cal compartir estratègies entre organitzacions dels països del Sud i del Nord des d’una solidaritat mútua.

Defensem el territori davant dels megaprojectes que imposen les empreses transnacionals. Ens oposem als tractats internacionals de lliure comerç que liberalitzen béns i serveis amb l’objectiu d’afavorir interessos empresarials.

Lluitem contra les violències cap a les dones en clau feminista. Fem costat a la població palestina per acabar amb l’ocupació, exigir a Israel que respecti la legalitat internacional, que garanteixi el retorn de les refugiades, per tal d’assolir així una pau justa a Palestina.

Per construir un món amb justícia social cal el compromís de moltes persones, organitzacions, moviments, de les seves aportacions, les seves resistències i les seves denúncies. Ens sentim corresponsables de sumar el màxim d’esforços per assolir el canvi social i contribuir a una ciutadania crítica.

 

 • Drets col·lectius i béns comuns

Acompanyem els processos de lluita i resistència que s’han generat al voltant del reconeixement i defensa dels drets col·lectius, sobretot aquells centrats en la defensa del territori i del medi ambient.

Participem de l’heterogeni diàleg de sabers entre diferents actors (moviments indígenes i camperols, moviments socioambientals, feministes, ONG, acadèmics i altres col·lectius i moviments socials urbans i rurals), que posen en discussió els actuals models de desenvolupament i construeixen alternatives que revaloren conceptes com sobirania alimentària, ecofeminisme, decolonialisme, decreixement, justícia ambiental o «bon viure»

Per això:

 1. Defensem els béns comuns fonamentals de la humanitat (aigua, terra, recursos naturals, llavors….), i ens oposem a la seva mercantilizació i privatització.
 2. Proposem alternatives a l’extractivisme i, en aquest sentit, com a estratègia davant les noves i perilloses formes de dependència, neocolonialisme i dominació que genera l’extracció de recursos naturals no renovables, plantegem la necessitat d’elaborar models de transició social, ambiental i econòmica en aquells països primaris exportadors.
 3. Denunciem l’especulació financera amb els productes alimentaris i la compra massiva de terres per part de grans corporacions trasnacionals, i proposem extrapolar les experiències d’èxit en el camp de l’economia social, comunitària i solidària.
 4. Apostem decididament per l’ecofeminisme com la trobada entre la mirada ecologista i feminista que propugna la conservació d’una vida digna compatible amb la naturalesa. L’ecofeminisme critica el paradigma de creixement econòmic i acumulació perquè són els principals eixos de vulneració dels cossos i els territoris.5. Entenem que termes com a “bon viure” (Sumak Kawsay, Suma qamaña) passen per acceptar les limitacions físiques dels ecosistemes i el caràcter finit dels recursos naturals i apostar alhora per un canvi estructural i social que s’encamini cap a un menor consum/producció (responsable i de millor qualitat) i un decreixement de la petjada ecològica.
 5. Entenem que termes com a “bon viure” (Sumak Kawsay, Suma qamaña) passen per acceptar les limitacions físiques dels ecosistemes i el caràcter finit dels recursos naturals i apostar alhora per un canvi estructural i social que s’encamini cap a un menor consum/producció (responsable i de millor qualitat) i un decreixement de la petjada ecològica.

 

 • Comunicació per la transformació social

A SUDS reivindiquem el dret a la informació i la comunicació com a drets bàsics de la justícia social. Reconeixem la responsabilitat que tant els poders públics com les organitzacions socials tenim a l’hora de garantir aquest dret imprescindible per la creació d’una societat radicalment democràtica, crítica, activa i transformadora. En base a això considerem fonamentals els següents eixos de treball:

 • La comunicació per la transformació social és un dels elements estratègics que travessa cadascuna de les nostres accions polítiques. En defugim l’ús instrumental i al servei de la promoció o la mercantilització, i apostem per una comunicació que afavoreixi la cohesió interna de la nostra organització, horitzontal i assembleària.
 • Per altra banda els mitjans de comunicació com agents socialitzadors, reproductors d’estereotips, significats i discursos, tenen una importància cabdal a l’hora de crear coneixement, models i relats socials de dominació, i conformar l’opinió pública de la ciutadania. És per això que des de SUDS proposem l’anàlisi crítica del discurs amb l’objectiu de reaccionar i provocar canvis en els relats dels mass media. El que pretenem és, sobretot, incidir en els mitjans perquè presentin una realitat social diversa i no discriminatòria, on les dones siguin subjectes protagonistes sense caure en estereotips o imatges
 • Donem suport a projectes comunicatius orientats a visibilitzar els col·lectius als quals se’ls nega reiteradament l’accés a la premsa; projectes promoguts per moviments socials que utilitzen un llenguatge no sexista ni androcèntric, lliures d’interessos empresarials o partidistes, que qüestionen el poder i que formen part de xarxes que plantegen models de comunicació alternatius.
 • També acompanyem els processos de les comunitats, organitzacions, moviments socials i mitjans alternatius allà on treballem, i fem d’altaveu de les seves lluites i resistències enfront de les opressions de tota mena. SUDS fa tota aquesta feina amb la vocació de dissenyar estratègies compartides, tenint en compte valors de solidaritat, reciprocitat i coresponsabilitat.

COM HO FEM?

 • Cooperació Internacional
 • Mobilització Ciutadana
 • Treball en xarxa
 • Comunicació per la transformació social
 • Incidència política
 • Investigació-Acció
 • Economia social i cooperativa i consum responsable

ÀREES GEOGRÀFIQUES:

 

 • Amèrica Central i Carib: Cuba, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua
 • Zona Andina: Bolívia, Perú
 • Palestina
 • Magrib: Marroc i Tunísia
 • Catalunya
 • Estat espanyol