Entitats amb les que compartim el projecte: AMISMAXAJ , AGIMS

Durada: 12 mesos

Localització: Guatemala

 

Les accions d’aquest projecte van orientades a contribuir a garantir el dret de les dones a viure sense violències el seu cos i el seu territori. Es treballarà amb les dones sobrevivents de violència sexual, física o psicològica i amb les lidereses i activistes que participen en accions de protesta contra megaprojectes com a defensores dels drets humans.

Les accions del projectes són:

– Formació per a que les pròpies dones coneguin els seus drets i s’empoderin en la defensa i exigibilitat d’aquests i així denunciïn les violències i estiguin reforçades quan s’enfrontin a processos judicials dels cassos de violència sexual.

– Formació per a que coneguin els seus drets i s’empoderin per a donar acompanyament a altres dones que s’enfronten a judicis per causes de violència sexual o criminalització de les seva acció política en la defensa del territori.

– Processos de sanació per a la prevenció i recuperació física i psicològica.

– Incidència per a que s’apliquin les mesures legislatives de caire nacional i internacional en matèria de defensa dels drets de les dones per tal d’evitar que pateixin violència sexual o criminalització de les seves accions polítiques.

– Incidència per a que s’apliquin les rutes crítiques de protecció de les dones víctimes de violència sexual i els protocols nacionals i internacionals de protecció de les defensores de drets humans.

– Elaboració de materials de comunicació per a informar a les comunitats sobre els drets de les dones i d’un protocol de protecció de defensores de drets humans que inclogui les especificitats de les dones indígenes basat en el protocol de protecció de l’UE.
Aquestes accions implicaran canvis i transformacions per a reduir la bretxa de desigualtats entre homes i dones així com per avançar cap a una major igualtat en l’ accés a la justícia, l’exigibilitat dels drets i les garanties jurídiques i socials per a la participació de les dones a l’àmbit públic i polític i el gaudi d’una vida lliure de violències.