La proposta té com a objectiu contribuir al desenvolupament econòmic local amb perspectiva d’equitat de gènere en el municipi Cerro de l’Havana, mitjançant l’enfortiment de la gestió municipal i la dinamització del teixit productiu, a través de:
a) Enfortiment de les capacitats locals per a la millora de la gestió municipal, mitjançant la formació i el suport a processos de descentralització (govern local, Delegació Municipal de l’Agricultura).
b) Diversificació d’iniciatives econòmiques locals en el sector productiu, treballant des d’una dimensió de Sobirania Alimentària, s’enforteixen els cercles d’interès i el treball mediambiental a les escoles, i es recolzen processos d’articulació dels i les productores agroecològiques. Tot això, permetrà una major disponibilitat d’aliments produïts localment.
c) Creació d’espais d’intercanvi, difusió i articulació dels actors locals, amb la promoció de fires d’artesanies i productes de producció local, la realització de trobades, i suport al taller de Transformació Integral del Barri del Canal. Amb això, s’afavoreix la dinamització social i econòmica del municipi, que compta amb una població aproximada de 129.400 habitants.