Projectes

Promoció de polítiques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població palestina 

Promoció de mecanismes institucionals (…) transparents i respectuoses amb els DDHH de la població palestina

Passa a l’acció!

Coalició Prou Complicitat amb Israel

BDS Catalunya