Projectes

Suport a iniciatives de desenvolupament local amb una visió de sobirania alimentària i participació d’homes i dones, en el Municipi Cerro de l’Havana

Enfortiment de les capacitats de les dones emprenedores de l’Havana per contribuir al seu apoderament econòmic i social.

Gestió de la Botiga i Punt Municipal d’Informació sobre Comerç Just “El Racó del Món” de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Passa a l’acció!

Xarxa d’Economia Solidària (XES)