Projectes

Passa a l’acció!

Publicacions

Enfortiment del lideratge i l’autogestió de les dones lesbianes per a l’exercici i defensa dels seus drets sexuals a l’Havana, CUBA

Xarxa feminista

Feminista Sempre, Descolonització i Despatriarcalització de i des dels Feminismes d’AbyaYala